Prázdninový provoz – urgence nedopolatků

Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že řada z vás dosud neuhradila školné a stravné na prázdninový provoz. Platba měla proběhnout do 15.7.2023.  Vzhledem k tomu, že strava se bude dovážet, musíme očekávané počty již nahlásit. Naše vedoucí ŠJ musí …

Poděkování

Děkujeme firmě Prefa Brno a.s., zastoupené panem Ing. Michalem Holákem, za věcný sponzorský dar. Jedná se o 2 stojany na kola a koloběžky, které naše děti hojně využívají a nyní se potřebná kapacita díky daru výrazně navýšila. Mgr. Hana Lashinová, …