O nás

Mateřská škola Gabriely Preissové zahájila provoz 12.9.1974. MŠ se nachází v městské části Brno – Žabovřesky, která je zároveň našim zřizovatelem. Jednopatrová budova školy je obklopena pěkným prostředím rodinných domků a od ruchu města oddělena parčíkem, který dodává místění školky poklidné a harmonické prostředí pro pobyt dětí.
                    
V současnosti fungujeme jako pětitřídní MŠ s kapacitou 125 dětí, se zaměřením na všestranný zdravý životní styl. Děti jsou rozděleny do pěti heterogenních tříd. Tříy jsou prostorné, vzdušné a vybaveny moderním nábytkem. Nabízí tak velkorysý, prakticky i esteticky promyšlený prostor k vzdělávání, hrám a celkovému rozvoji dětí.
                    
Celá budova MŠ je obklopena školní zahradou, kterou využíváme celoročně během pobytu venku i akcím pro děti a rodiče. Zahrada je osázena zelení a vybavena dřevěnými hracími prvky, které průběžně obnovujeme. Naše MŠ má vlastní kuchyni, kde vaříme chutnou a vyváženou stravu, dle zásad zdravé výživy, bez používání polotovarů.
S dětmi pracují kvalifikované paní učitelky, které kladou důraz na individuální přístup k dětem. Respektujeme každé dítě, jako jedinečnou osobnost. Do své práce vkládáme profesionální přístup, laskavost  empatii, které jsou bezpodmínečně nutné pro pocit jistoty, bezpečí a radostně prožitý den dětí v MŠ. Samozřejmostí je aktivní průběžná příprava dětí pro úspěšný vstup do 1. třídy