STANDARDNÍ AKTIVITY

 • Divadelní představení 1x měsíčně
 • Různé vzdělávací programy (realizace dle programové nabídky)
 • Podzimní zavírání zahrady s programem
 • Vánoční nadílka u stromečku, vánoční zvyky a tradice, ochutnávka cukroví
 • Mikulášská nebo Vánoční besídka spojená s dílničkou – tvořením dětí s rodiči
 • Masopustní karneval se soutěžemi a pestrým programem
 • Otevírání školní zahrady
 • Besídka ke Dni matek
 • Atletický Žabiňáček
 • Dny otevřených dveří (pro rodiče v rámci zápisu do MŠ)
 • Oslava Dne dětí se soutěžemi a programem
 • Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky (pro všechny děti a rodiče),
  s programem a občerstvením

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

 • Půlroční plavecký výcvik na Kraví hoře
 • Celodenní výlet autobusem pro všechny děti
 • Škola v přírodě
 • Výuka angličtiny prostřednictvím profesionální agentury
 • Výuka tance
 • Lyžařský kurz pořádaný lyžařskou školou LEMUR

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

 • Edukativně – stimulační skupiny, tzv. „ŠKOLIČKA“ pro předškoláky (10 lekcí aktivní přípravy na ZŠ, podmíněno účastí 1 rodiče společně s dítětem). ESS je vedena učitelkou naší MŠ s akreditací, uskutečňováno v prostorách naší MŠ.
 • Logopedická depistáž