Pomoc při natírání plotu

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o pomoc při natírání plotu. Velmi bychom ocenily, pokud se přihlásíte třeba jen na 2 hodinky během provozní doby MŠ. Potřebujeme dokončit nátěr plotu po celém obvodu školky ještě před začátkem zimy. …

Bezpečnostní opatření

Vážení rodiče, z důvodu vyššího zabezpečení dětí během pobytu v MŠ zavádíme od 1.10.2019 nová bezpečnostní opatření. Zahradní branka z ulice G. Preissové se bude zamykat na klíč. Volný průchod bude pouze ve stejných časech, jako el. odblokování vstupů do budovy, tzn.: 6:30 …

Platba školného a stravného za září 2019

Vážení rodiče, v šatnách jednotlivých tříd jsou vyvěšeny seznamy s přidělenými variabilními symboly pro platby školného a stravného. Týká se nově přijatých dětí, dříve chodícím se v.s. nemění. Školné zůstává 475,- Kč, výše stravného se rovněž nemění. Rodiče, kteří platí …

Změna vstupního kódu

Vážení rodiče, od 5.9.2019 byl změněn kód k odblokování vstupních dveří. Paní učitelky Vám ho sdělí. Žádáme Vás z důvodu bezpečnosti Vašich dětí, abyste kód veřejně nešířili, ani ho nenechávali volit dětmi. Děkuji za pochopení a respektování výše uvedeného. Hana …

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, vzhledem k nízké účasti na červencové schůzce vkládám základní info. Informace k adaptačnímu programu naleznete na webu MŠ v záložce INFORMACE PRO RODIČE, včetně odkazu, co potřebuje Vaše dítě do školky. Kdo neoznámil pozvolný nástup dítěte, tzv. adaptační …

Informace k zahájení nového šk. roku

Vážení rodiče, šk. rok 2019/20 začíná 2. září 2019. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Z organizačních důvodů byly některé, již docházející děti, přesunuty do jiných tříd. Přesuny se řešily ve třídě Rákosníčků a Cipísků. Konkrétní seznamy tříd …