Stávka 27.11.2023 Informace pro rodiče

Vážení rodiče, sděluji vám, že dne 27.11.2023 bude provoz naší MŠ zachován v plném rozsahu. S důvody stávky souhlasíme, zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům podporujeme. Bez paní kuchařek a provozních by školská zařízení nemohla fungovat. Nesouhlas ale nechceme vyjádřit formou omezení …

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Připomínám informativní schůzku v úterý 29.8.2023 v 15:30 hod ve třídě A Smolíčků,  přízemí, vestibul A. Prosím, děti nechejte doma. Vaše účast je důležitá z důvodu doplnění dokumentace a případné nahlášení dítěte k nástupu do MŠ na adaptační program. Těším …

Prázdninový provoz – urgence nedopolatků

Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že řada z vás dosud neuhradila školné a stravné na prázdninový provoz. Platba měla proběhnout do 15.7.2023.  Vzhledem k tomu, že strava se bude dovážet, musíme očekávané počty již nahlásit. Naše vedoucí ŠJ musí …

Poděkování

Děkujeme firmě Prefa Brno a.s., zastoupené panem Ing. Michalem Holákem, za věcný sponzorský dar. Jedná se o 2 stojany na kola a koloběžky, které naše děti hojně využívají a nyní se potřebná kapacita díky daru výrazně navýšila. Mgr. Hana Lashinová, …

Nové herní zahradní prvky

Vážení rodiče, zajisté si všimli, že na naší školní zahradě přibyly krásné sportovní herní prvky.  Bohužel, radost z jejich využití ke konci šk. roku kazí omezení v jejich okamžitém využívání. Zabetonované sloupky v hloubce 80 cm musí zatvrdnout, jinak by …