Aktuální informace k zápisu do MŠ

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dle vyjádření Krajské hygienické …

Elektronické vydávání Žádosti o ošetřovné

Vážení rodiče, Žádost o ošetřovné nově naleznete na našich webových stránkách v záložce dokumenty. Žádost je předvyplněná a splňuje všechny potřebné náležitosti. Žádost si lze vytisknout a následně uplatnit u vašich zaměstnavatelů. Upozorňuji pouze na nutnost oboustranného tisku. S případnými …

PŘERUŠENÍ PROVOZU – UZAVŘENÍ MŠ

Dobrý den, z důvodu uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 až do odvolání prosím o sdělení, zda máte potřebu hlídání dětí ve Vaší domácnosti. Toto se týká rodičů pracujících v IZS a dalších složkách nezbytných k zajištění potřeb obyvatelstva. V případě potřeby zajištění hlídání …

INFORMACE PRO RODIČE V SOUVISLOSTI S COVID -19

Vážení rodiče, během pondělního dopoledne 16.3.2020 se sejdeme s ředitelkami ostatních MŠ a vedením naší radnice. Na základě rozhodnutí zřizovatele budu postupovat dále. Do té doby budeme zajišťovat provoz, ale v omezeném režimu. To znamená, že se postaráme o děti …