Informace k platbám za školné a stravné

Vážení rodiče, z bankovních výpisů je zřejmé, že mnoho z vás odesílá úhradu za školné a stravné ve dvou platbách. Chci vás tímto informovat, že tyto dvě položky není nutné zasílat odděleně. Příchozí platby jsou zpracovávány vedoucí ŠJ stejně, jako …