Poděkování

Děkujeme firmě Prefa Brno a.s., zastoupené panem Ing. Michalem Holákem, za věcný sponzorský dar.

Jedná se o 2 stojany na kola a koloběžky, které naše děti hojně využívají a nyní se potřebná kapacita díky daru výrazně navýšila.

Mgr. Hana Lashinová, ředitelka MŠ