Informace k zápisu na šk. rok 2023/24

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, nebo s pomocí ředitelky po předchozí telefonické domluvě dne 24.4.2023 od 10:00 do 15:00 hod. V tomto termínu se bude konat …