Prázdninový provoz – urgence nedopolatků

Vážení rodiče,

dovoluji si vás upozornit, že řada z vás dosud neuhradila školné a stravné na prázdninový provoz. Platba měla proběhnout do 15.7.2023. 

Vzhledem k tomu, že strava se bude dovážet, musíme očekávané počty již nahlásit. Naše vedoucí ŠJ musí také vše zkontrolovat a zpracovat.  Svým konáním komplikujete dalším zaměstnancům práci.

Pokud máte i nadále zájem o umístění dítěte o prázdninách, školné i stravné uhraďte nejpozději do středy 2.8.2023. V opačném případě nebude dítě k docházce přijato, jak jsem dříve avizovala.

Děkuji za pochopení.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ