Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče, vzhledem k nízké účasti na červencové schůzce vkládám základní info. Informace k adaptačnímu programu naleznete na webu MŠ v záložce INFORMACE PRO RODIČE, včetně odkazu, co potřebuje Vaše dítě do školky. Kdo neoznámil pozvolný nástup dítěte, tzv. adaptační …

Informace k zahájení nového šk. roku

Vážení rodiče, šk. rok 2019/20 začíná 2. září 2019. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Z organizačních důvodů byly některé, již docházející děti, přesunuty do jiných tříd. Přesuny se řešily ve třídě Rákosníčků a Cipísků. Konkrétní seznamy tříd …