Hodnocení

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníků týkajících se hodnocení naší MŠ, včetně eventuálních konkrétních připomínek. Dosud se sesbíralo pouze 29 kusů, z nichž nelze zpracovat objektivní výsledné hodnocení naší práce. Vyplnění dotazníku samozřejmě není povinné, navíc je anonymní. Pokud ale …