Omezený provoz 2.1.2018

Prosíme rodiče, aby byli tak laskavi a nahlásili ve svých třídách docházku do MŠ na 2.1.2018. Z důvodu prázdnin v základních školách předpokládáme nižší stavy dětí, a proto bude provoz v naší MŠ z ekonomických důvodů omezen. Hana Lashinová, ředitelka …

Poděkovaní za sponzorský dar

Děkujeme tímto panu Mindru za sponzorský dar zakoupení stavebnice pro děti třídy B v hodnotě 2 300,- Kč a paní Grycové za sponzorský finanční dar třídě B ve výši 3 000,- Kč. Vaší velkorysosti si velmi vážíme a ještě jednou …

Poděkování

Vážení rodiče, děkujeme tímto za velkou pomoc panu Otáhalovi a panu Vojkůvkovi, kteří ořezali a vykáceli přerostlé a nebezpečné keře na naší školní zahradě. Rovněž velký dík náleží všem rodičům za dobrovolný finanční dar, který použijeme na zaplacení kontejneru na …