Informace k zahájení nového šk. roku

Vážení rodiče,

šk. rok 2019/20 začíná 2. září 2019. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Z organizačních důvodů byly některé, již docházející děti, přesunuty do jiných tříd. Přesuny se řešily ve třídě Rákosníčků a Cipísků. Konkrétní seznamy tříd budou vyvěšeny v pondělí 2.9.2019 ve vestibulu A.

Nadále platí, že neodhlášené děti ze stravy budou automaticky ke stravování přihlášeny. Žádám proto všechny rodiče, aby eventuální absenci dítěte od 2.9. oznámili včas odhlášením stravy obvyklým způsobem, a to na webu MŠ v záložce ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ nebo telefonicky do šk. kuchyně na tel. čísle 549255169, popř. SMS na tel. čísle 735129462.

Přeplatky stravného za šk. rok 2018/19 budou vráceny bankovním převodem do 31.8.2019.

PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM BEZPROBLÉMOVÉ A ÚSPĚŠNÉ NAKROČENÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ a celý kolektiv zaměstnanců