Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

vzhledem k nízké účasti na červencové schůzce vkládám základní info.

Informace k adaptačnímu programu naleznete na webu MŠ v záložce INFORMACE PRO RODIČE, včetně odkazu, co potřebuje Vaše dítě do školky. Kdo neoznámil pozvolný nástup dítěte, tzv. adaptační program (první dny zkrácený pobyt a odchod před obědem), učiňte tak, prosím, na školní mail ms.preissove8@seznam.cz, a to nejpozději do pátku 30.9.2019. Další potřebné informace dostanete od p. učitelek ve svých třídách a na třídních schůzkách. O datu konání budete informováni na nástěnce v šatně, na webu MŠ www.mszabovresky.cz a na FB MŠ Gábinka, Žabovřesky 

V případě potřeby mě kontaktujte na výše uvedeném školním mailu.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ