Zahajovací třídní schůzky ve šk. roce 2019/20

Vážení rodiče,

třídní schůzky v jednotlivých třídách se budou konat následovně:

A + B          10.9.2019 v 15:30 hod

C + D + E   11.9.2019 v 15:30 hod

Dozvíte se zde důležité informace k organizaci šk. roku 2019/20.

Těšíme se na Vaši účast.