Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání na školní rok 2020/21 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši

550,- Kč 

Mgr. Hana Lashinová, ředitelka MŠ

V Brně dne 30.6.2020

2157 MŠ výše úplaty 2020-21 HOT