Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

Vážení rodiče,
v úterý začínáme v 6:30 hod, provoz MŠ končí již standardně v 16:30 hod. V tuto dobu se školka uzavírá, proto choďte pro děti tak, abychom v 16:30 mohli prázdnou budovu zakódovat elektronickým zabezpečením.
Od 6:30 se děti ze tříd A + B budou scházet ve třídě A a ze tříd C + D + E ve třídě D, jako v loňském roce před pandemií.

První den budou na vchodových dveřích vestibulu A připraveny seznamy s rozmístěním nově přijatých dětí do jednotlivých tříd. U již chodících dětí se třída nemění.
Rodiče nebo jiné doprovázející osoby budou při vstupu do budovy používat roušku, případně jiné zakrytí úst a nosu. Děti roušky používat nebudou, v baťůžku ale nechejte jednu přichystanou pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Žádáme rodiče, aby vodili děti do školky opravdu zdravé! U dětí, které budou mít např. rýmu, výrazný kašel, kýchání nebo jiné alergické reakce, nijak se nelišící od onemocnění dýchacích cest, požadujeme potvrzení od pediatra nebo alerkologa, že se opravdu jedná o alergické onemocnění.

Děkuji všem za respektování nastavených pravidel.
Za zaměstnance MŠ
Hana Lashinová, ředitelka školy