Sdělení pro rodiče předškoláků, kteří žádali o odklad ŠD dítěte

Žádáme rodiče těchto dětí, aby co v nejkratším termínu doložili potvrzení o odkladu povinné školní docházky, a to vydané:
Pedagogicko psychologickou poradnou
Speciálním pedagogickým centrem
Odborným lékařem – pediatrem
Jestliže nebude toto potvrzení doloženo do doby přijímacího řízení na šk. rok 2017/18, vystavujete se riziku, že s docházkou  Vašeho dítěte do MŠ nebude z kapacitních důvodů v příštím šk. roce počítáno. Individuální případy můžete řešit s ředitelkou školy, ve Vašem zájmu, co nejdříve.
Děkuji za pochopení
Hana Lashinová, ředitelka MŠ