Bezpečnostní zásady při vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,
z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí Vás prosíme o dodržování těchto zásad.
  • Po převzetí – vyzvednutí dítěte se prosím nezdržujte dále na školní zahradě. Zejména v odpoledních hodinách, kdy při pěkném počasí pobýváme s dětmi venku na zahradě. Při větší kumulaci dětí by mohly učitelky ztratit přehled, za které děti mají zodpovědnost, a za které již zodpovídají rodiče. Máme určitá pravidla, která jsou děti zvyklé při pobytu v MŠ respektovat. Pokud jsou již s rodiči, tato pravidla bohužel nedodržují. Může tak snadno dojít k úrazu.
  • Při vyzvedávání dítěte ze šk. zahrady prosíme o oznámení Vašeho odchodu učitelce, abychom tak předešli případným nedorozuměním. P. učitelky nemohou znát všechny rodiče z 5ti tříd, buďte tak nápomocni zpřehlednění situace.
                                                                                                                                                      Děkuji za pochopení
                                                                                                                                                      Hana Lashinová, ředitelka MŠ