ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍD C, D a E

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela Rozhodnutí o ukončení protiepidemických opatření a tím znovuotevření tříd C, D a E od 29.10.2020.

Ve dnech 29.10. a 30.10.2020 bude dle aktuálně zjištěného zájmu rodičů provoz pouze ve třídě A pro třídy A + B
a pro třídy C, D a E ve třídě D.

Od 2.11.2020 bude doufám probíhat vše již bez zásadních změn. Přesto si dovoluji oslovit Vás s prosbou vycházející
z této podivné doby. Ze strany státu jsou zaváděna stále přísnější opatření, pouze v mateřských školách jakoby se Covid-19 nevyskytoval, ani nešířil. Lidé jsou vyzýváni, aby zůstávali pokud možno co nejvíce doma. Jak dokládají
i poslední studie, onemocnění se šíří rychle i mezi malými dětmi, které jsou však často přenašeči bez příznaků. Chci Vás proto touto cestou požádat, abyste za současné situace zvážili, zda je v těchto dnech pobyt Vašeho dítěte v předškolním zařízení nezbytný. Samozřejmě chápu, že máte pracovní povinnosti, nicméně jsou mezi Vámi i rodiče, kteří jsou z nějakého důvodu doma. Určitě nechceme mateřskou školu uzavírat, jako na jaře 2020 nebo nynější karanténní opatření. Tím, že by se alespoň částečně omezil pobyt dětí v MŠ a díky tomu výrazně snížil pohyb osob, vzniká alespoň naděje vyhnout se dalšímu uzavření z důvodu výskytu onemocnění.

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení naší prosby a přejeme Vám pevné zdraví.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ

Hana Lashinová, ředitelka

ROZHODNUTI_znovuotevreni_MS_GabrielyPreissove