Informace pro rodiče dětí tříd C, D a E

Vážení rodiče,

jak jsem Vás v předcházejícím příspěvku informovala, nejdříve dne 27.10.2020 mohu požádat KHS o zrušení epidemického opatření – karantény. Vzhledem ke skutečnosti, že mně není známo žádné nové onemocnění po dobu karantény, odeslala jsem tuto žádost prostřednictvím datové schránky (konkrétně v 1:05 dne 27.10.2020), aby se dostala opravdu co nejdříve k projednání a následnému schválení.

Sledujte proto během úterý 27.10.2020 náš web, kam rozhodnutí po doručení obratem vložím.

Děkuji.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ