Přihlašování dětí z jiných MŠ na prázdninový provoz

Přihlašování dětí bude probíhat telefonicky, a to od 18.5.2017 od 10 hod do naplnění uvolněné kapacity.
Upřednostněny budou děti z městské části Brno Žabovřesky. Následně si rodiče přijatých dětí vyzvednou
přihlášku k prázdninové docházce, kterou mohou vyplnit na místě. Proto si připravte kopii Evidenčního listu
ze své MŠ, abychom Vás nezatěžovali další pochůzkou do naší školky.
Telefonní kontakt k přihlašování dětí: 777 321 841
S případnými dotazy se můžete obrátit na ředitelku MŠ nebo paní zástupkyni.