PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK DO MŠ

Zákonný zástupce si přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, popřípadě další dokumenty – nájemní smlouva, povolení k pobytu apod.

15. KVĚTNA 2017 (PONDĚLÍ) 7.30 – 12.00 HOD

16. KVĚTNA 2017 (ÚTERÝ) 12.30 – 16.30 HOD