POTVRZENÍ OD LÉKAŘE U NOVÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,
letošní přijímací řízení probíhalo značně nestandardně, a proto na řadě přihlášek chybí potvrzení pediatra.
Avizovala jsem, že budu toto potvrzení vyžadovat alespoň na evidenčním listě, který je součástí školní matriky
a tak plnohodnotně nahrazuje chybějící razítko na přihlášce.
Bohužel, řada rodičů dodnes potvrzené ev. listy nedodala.
Žádám všechny, kdo dosud tak neučinili, aby při nástupu dítěte měli toto vyřešeno. Bez potvrzeného EL nemůže dítě do školky nastoupit!
Kdo se nezúčastnil info schůzky v červnu, může si EL níže stáhnout. Pokud to bude možné, prosím o oboustranný tisk.
Děkuji za pochopení.
Hana Lashinová, ředitelka MŠ

EVIDENČNÍ LIST MŠ G.P. GDPR aktuální