ORGANIZACE ŠK. ROKU 2020/21

Podzimní školní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020. V těchto dnech nebude
přerušen provoz mateřské školy, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování,
potřebný počet pedagogů).
________________________________________________________________________________

V období vánočních prázdnin 23.12.2020 – 31.12.2020 provoz MŠ přerušen.
Zahájení provozu po vánočních prázdninách bude v pondělí 4. ledna 2021.
_________________________________________________________________________
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. V tento den bude MŠ v provozu, bude zjišťován
počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování, potřebný počet pedagogů).
___________________________________________________________________________
V době jarních prázdnin v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 nebude přerušen provoz MŠ,
ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování, potřebný počet pedagogů).
___________________________________________________________________________
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.dubna 2021.
V MŠ nebude přerušen provoz, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování,
potřebný počet pedagogů).
______________________________________________________________________________

O přerušení provozu během letních prázdnin (konkrétním datu) vás budeme informovat co nejdříve po projednání
se zřizovatelem a ostatními žabovřeskými školkami.