Návštěva hasičského záchranného sboru

Návštěva hasičského záchranného sboru v Brně Líšni se uskuteční v pátek 2.6.2017. Tato akce je vzhledem k dojezdové vzdálenosti určena jen pro předškolní děti. Prosíme rodiče, kteří nemají síťovou jízdenku MHD, aby si pro své děti, které dovršily 6ti let, připravili 2x hodinové jízdenky, které nejpozději den před akcí odevzdají učitelkám ve svých třídách. Děti, které síťovou jízdenku mají, předají rodiče ráno v den akce. Kdo by se akce nechtěl zúčastnit, zůstává v MŠ v jiné třídě.
S sebou: Baťůžek s pitím, pláštěnku. Svačinu vezmou p. učitelky a na oběd budou děti zpět ve školce.
Děti přiveďte do školky do 8 hodin.