Informace k zápisu do Mateřské školy na šk. rok 2017/2018

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK DO MŠ

* Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 18.4. – 14.5.2017 na adrese www.zapisdoms.brno.cz kde najdete i kriteria pro přijímání dětí

* na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 1. poschodí Mgr. Hanáková nebo paní Hoffbruckerová.

* pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, přímo v MŠ Gabriely Preissové 8, ve dnech

19. DUBNA 2017 (STŘEDA) 10.00 – 12.00 HOD

20. DUBNA 2017 (ČTVRTEK) 14.00 – 16.00 HOD

V případě, že zvolíte výdej přihlášky v MŠ, nezapomeňte vzít s sebou kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.

V těchto dnech budou také probíhat Dny otevřených dveří.

PŘÍJEM JIŽ VYPLNĚNÝCH PŘÍHLÁŠEK DO MŠ

Zákonný zástupce si přinese svůj platný OP, rodný list dítěte, popřípadě další dokumenty – nájemní smlouva, povolení k pobytu apod.

15. KVĚTNA 2017 (PONDĚLÍ) 7.30 – 12.00 HOD

16. KVĚTNA 2017 (ÚTERÝ) 12.30 – 16.30 HOD