Důležité upozornění

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste po vyzvednutí dítěte neprodleně opustili areál MŠ, a to i školní zahradu. Školka se včetně zahradních branek uzamyká v 16:30 hod. Na začátku šk. roku jste svým podpisem odsouhlasili dodržování Školního řádu, čehož se toto upozornění bezprostředně týká.

Děkuji za pochopení.

Hana Lasinová, ředitelka MŠ