Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022/23 – není určen pro děti LEX Ukrajina

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK

 Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 1.4. – 30.4.2021 na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo s pomocí ředitelky MŠ dne

27.4.2022 (středa) v době od 10:00 – do 15:00 hodin

Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění dítěte.

SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK

2.5.2022 (pondělí) 12:30 – 16:00 hod

 3.5.2022 (úterý) 8:00 – 12:00 hod

Pro osobní doručení přihlášky můžete využít rezervačního systému na https://zapisdoms.brno.cz/

K přihlášce dodáte rodný list, místo trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování dítěte
na přihlášce

(jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba)

 Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou občanský průkaz, doklad o bydlišti je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

 Formuláře čestných prohlášeních jsou uveřejněny pro potřebu rodičů na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz/

Možnosti odevzdání vyplněných přihlášek:

  • do datové schránky školy:  azs55bp (bude akceptována pouze DS zák. zástupce zřízená pro fyzickou osobu, z firemních aj. DS přihlášky nezasílejte) 
  • e-mailem ms.preissove8@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
  • poštou
  • osobní podání: preferujeme osobní podání, pro menší koncentraci osob využijte rezervačního systému v aplikaci zapisdoms.brno.cz

O výsledku přijímacího řízení a termínu vyzvednutí rozhodnutí budete informováni automaticky generovaným e-mailem.

S sebou vezměte občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba.