Informace k platbám za školné a stravné

Vážení rodiče,

z bankovních výpisů je zřejmé, že mnoho z vás odesílá úhradu za školné a stravné ve dvou platbách. Chci vás tímto informovat, že tyto dvě položky není nutné zasílat odděleně. Příchozí platby jsou zpracovávány vedoucí ŠJ stejně, jako když jste dříve platili jednou položkou dle tištěného předpisu zveřejněného v šatnách jednotlivých tříd. Nemusíte se tedy obávat chybného zaúčtování plateb. Částka 550,- Kč za školné (nepovinná pouze pro „předškoláky“) se automaticky v systému přiřadí k předpisu školného a zbývající částka na úhradu stravného. Je tedy zásadní, abyste sledovali požadovanou částku na úhradu stravy v novém měsíci v aplikaci strava.cz. Tuto uhraďte do 15. dne daného měsíce, včetně školného, prosím.

Děkuji za pochopení.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ