Vyjádření ředitelky ke stávce 6.11.2019

Vážení rodiče,
vzhledem k současné atmosféře kolem vyhlášení stávky pedagogických zaměstnanců dne 6.11.2019 Vám předkládám své vyjádření k této situaci.
Samozřejmě bych si přála pro všechny kolegyně, nevyjímaje provozní pracovnice, které jsou dlouhodobě silně podhodnoceny, vyšší finanční ohodnocení. Svoji nespokojenost ale nebudu vyjadřovat uzavřením provozu MŠ. Navíc, v této stávce nejde o hlavní cíle, o které dlouhodobě usilujeme.
Tímto bych dosáhla ještě větší kritiky veřejnosti, která nás vnímá často velmi zkresleně. Nechci si brát děti jako nástroj nebo rukojmí v politické hře. Školství a učitelská profese je postupně dehonestována, přitom právě předškolní výchova má značný podíl v celkovém dalším rozvoji dítěte.
Pokud by byla stávka vyhlášena z důvodu požadavku nižšího počtu dětí ve třídě a k tomu potřebných dvou učitelek po celou provozní dobu, snížení administrativy spojené s inkluzí, plus navýšení platů pro provozní zaměstnankyně, určitě bych stávku podpořila. Celkové zlepšení podmínek v mateřských školách je nutné, ale ne tímto způsobem!!!
Přestože paní učitelky mají dle Ústavy ČR právo na stávku, ke stávce se nepřipojí. V naší MŠ bude probíhat běžný provoz bez omezení.
V Brně dne 4.11.2019
Hana Lashinová, ředitelka MŠ