Velká gratulace Terezce Filipové ze třídy Rákosníčků

Pod vedením p. uč. Jitky Toufarové se děti z naší MŠ zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Městskou policií Brno „EMPÍK NADĚLUJE“. Terezka Filipová zvítězila v kategorii mateřských škol. Odměny za 1. místo si osobně Terezka převzala z rukou primátora města Brna pana Petra Vokřála a ředitele Městské policie Brno pana Luboše Oprchala. Fotografie ze slavnostního vyhlášení vítězů soutěže, které se uskutečnilo na Nové radnici v Sále zastupitelů, si můžete prohlédnout níže.