Stávka 27.11.2023 Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

sděluji vám, že dne 27.11.2023 bude provoz naší MŠ zachován v plném rozsahu. S důvody stávky souhlasíme, zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům podporujeme. Bez paní kuchařek a provozních by školská zařízení nemohla fungovat. Nesouhlas ale nechceme vyjádřit formou omezení nebo úplným uzavřením provozu MŠ.

Za kolektiv zaměstnankyň MŠ

Mgr. Hana Lashinová, ředitelka