Poděkování – sponzorské dary

Tímto moc děkujeme rodičům, kteří darovali naší MŠ finanční částky na vzdělávání:

Paní Iveta Vlnová třída Budulínků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč

Pan Jaromír Holík třída Kulihrášků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč

Rovněž děkujeme panu Martinu Kršiakovi ze třídy Rákosníčku za finanční dar 300,- Kč určený na restaurování totemu od pana Aloise Mikulky, který je umístěn na školní zahradě. Obnova totemu bude zaštítěna zřizovatelem, přesto velmi oceníme další eventuální dary
v jakékoliv výši.

Předem moc děkujeme.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ