Informativní schůzka pro rodiče

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od šk. roku 2018/19 se uskuteční ve středu 29.8.2018 v 15.30 hod ve třídě B – Budulínků (vchod v přízemí vestibulem B).
Velmi ocením, pokud se Vám podaří zajistit Vaši účast bez dětí. Děkuji za pochopení a těším se na setkání, kde se dozvíte vše potřebné.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ