Vítáme Vás v novém školním roce

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás přivítala v novém školním roce. Díky našemu zřizovateli, Statutárnímu městu Brnu –  Městské části Brno Žabovřesky, byla v průběhu jarních a letních měsíců dokončena rekonstrukce budovy. Máme novou střechu, krásnou a zateplenou fasádu a nový chodník, na kterém se naše MŠ finančně podílela z provozních prostředků. Věříme, že i v brzké budoucnosti se prostředí MŠ pro Vaše děti bude zlepšovat. Samozřejmostí je, že se i nadále budeme snažit, abyste byli
s naší prací spokojeni tak, jako v předešlém školním roce. Z Vašeho hodnocení i připomínek v dotaznících hodnotících naši MŠ vyplývá, že většinově naši práci vnímáte pozitivně. Děkujeme, že jste otevřeně vyjádřili svůj názor a uvědomujeme si, že vždy je prostor pro zlepšení. Na oplátku očekáváme Vaši maximální spolupráci, které si předem vážíme a bez níž se ve zkvalitnění naší práce stěží obejdeme.
Přeji Vám i Vašim dětem příjemně prožitý a spokojený školní rok 2018/19.
                                                                                                                                                             Za celý kolektiv zaměstnankyň MŠ
                                                                                                                                                                      Hana Lashinová, ředitelka