Zrušení úhrady „školného“ za měsíc květen 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci, a z ní vyplývajícího uzavření naší školky, Vám oznamuji:

dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol, osvobozuji všechny rodiče od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc květen 2020, která je splatná do 15.5.2020.

Veškeré platby, které jste i přes upozornění o osvobození od úplaty již zaslali nebo zašlete, vám budou vyúčtovány a vráceny jako přeplatky za šk. rok 2019/20, nejpozději do konce srpna 2020 na vaše účty.

Děkuji za VÁŠ přístup a pochopení. 

S přáním dostatku energie a HLAVNĚ zdraví pro Vás, Vaše děti i Vaše blízké

Hana Lashinová