Zpřísnění vládních opatření o sdružování osob platné od středy 14.10.2020

Z důvodu zpřísnění vládních opatření žádáme rodiče, aby při přivádění i vyzvedávání dětí dodržovali maximální možný počet dospělých v šatnách, a to šesti osob. Když do šatny nahlédnete a zjistíte, že počet 6 dospělých je již naplněn, vyčkejte u vchodu na lavičce a vstupujte až po té, co šatnu opustí někdo z rodičů, který přišel před Vámi. Buďte prosím
k sobě loajální a zdržujte se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou. Většina rodičů spěchá do zaměstnání, tudíž si určitě nebudeme vzájemně navyšovat ranní stres.

Děkujeme za dodržování výše uvedeného počtu.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ