Zamykání zahrady

Zveme rodiče s dětmi na symbolické uzamčení naší školní zahrady, které proběhne 16.10.2017 od 15:30 hod. Na „zamykání“ si děti se svými rodiči budou moci vyrobit podzimního skřítka z přírodnin z naší zahrady.
V 16:15 si pod vrbou společně zazpíváme, zarecitujeme a ,“zamčeme,“ zahradu.
K dispozici bude teplý čaj pro všechny zúčastněné. Tato akce je dobrovolná. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Na Vaši účast se těší personál MŠ.