Zahradní slavnost 12.6.2019

Vážení rodiče,

12.6.2019 (středa) se od 15 hodin na zahradě MŠ slavnostně rozloučíme s našimi letošními odcházejícími předškoláčky.

Program:

Pasování předškoláků

Pohádka

Diskotéka a volná zábava

Stejně jako v minulých letech bude na této akci možnost konzumace párků v rohlíku. Protože nedokážeme odhadnout potřebné množství, začneme během příštího týdne (od středy 29.5.2019) přijímat Vaše objednávky.

Párek zaplatíte ve své třídě, obdržíte kartičku, za kterou na slavnosti párek směníte. Množství není omezeno, můžete zakoupit např. pro starší sourozence, pro babičky nebo kohokoli, kdo se s Vámi akce zúčastní.

Cena 1 ks párku v rohlíku je 20,- Kč. Objednávejte nejpozději do čtvrtka 6.6.2019, abychom mohly vše sečíst a včas objednat. Předpokládané ukončení akce je v 17:30 hod.

Jménem všech zaměstnanců naší MŠ se těším na Vaši hojnou účast.

Hana Lashinová, řediteka