ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23

Vážení rodiče,

před koncem šk. roku jste byli informováni, že během letních prázdnin bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce školky, konkrétně výměna ležaté i svislé kanalizace, topení, vybudování nových sociálních zařízení ve všech třídách a částečná oprava havarijního stavu kuchyně. V podstatě, ve školce nezůstal kámen na kameni.

Přestože jsme všichni vynaložili obrovské úsilí (a nadále vynakládáme),  zvládnout otevření MŠ k 1.9.2022 v perfektním stavu je bohužel nemožné. Zdaleka ne všechny prostory jsou připraveny tak, abychom mohli přivítat děti s čistým svědomím dokončené práce. Děti k 1.9.2022 budou mít zázemí částečně připravené, dokončovací práce budou ale probíhat nadále za provozu.

Z tohoto důvodu vás velmi prosím o zvážení naléhavosti zahájení docházky vašeho dítěte
od čtvrtka 1.9.2022. O průběhu dokončovacích prací se můžete informovat na e-mailu: ms.preissovezastupkyne@seznam.cz nebo telefonicky na tel. č. 732 667 255.

Děkuji za pochopení.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ

Hana Lashinová, ředitelka