Zahájení šk. roku 2021/22

Nový šk. rok začíná ve středu 1.9.2021.

Aktuální seznamy a rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete ve vestibulu A.

Rodiče nových dětí se domluví se svými třídními učitelkami, zda chtějí využít při vstupu dítěte do MŠ adaptační program. Konkrétní info
o jeho organizaci se dočtete v záložce PRO RODIČE.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhla v červnu. Ti rodiče, kteří se  se schůzky neúčastnili, se veškeré důležité informace dozví na třídních schůzkách ve vaší třídě.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD SE BUDOU KONAT V ÚTERÝ 7.9.2021 V 16:30 HOD.  

Paní učitelky vás podrobně seznámí se všemi důležitými informacemi a zodpoví vaše dotazy.

V případě dalších dotazů se od 25.8.2021 obracejte na níže uvedené e-maily:

ms.preissove8@seznam.cz

ms.preissovezastupkyne@seznam.cz 

PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ A BEZPROBLÉMOVÉ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Za kolektiv všech zaměstnanců MŠ G. Preissové 8

Hana Lashinová, ředitelka MŠ