Vzdělávací program Pomoc

V pondělí 3. února proběhne ve školce vzdělávací program „Pomoc“, který má za cíl děti seznámit s poskytováním první pomoci. S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se zachovat při úrazech a akutních stavech.