Vyzvedávání dětí z MŠ

Vážení rodiče,

nejen vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením Vás žádáme, abyste striktně dodržovali pravidla při vyzvedávání dětí ze školní zahrady. Po převzetí dítěte opusťte neprodleně areál. Toto pravidlo je dlouhodobě zakotveno ve ŠŘ. Jedná se i o vyzvedávání dětí po obědě, kdy se maminky s dětmi v zahradě nebudou zdržovat.

Děkujeme všem za dodržování a respektování výše uvedeného.