Všechny aktuality

 • Přihlášení a odhlášení stravy pomocí aplikace

  Vážení rodiče, v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy Internetem. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli, podle pravidel školního řádu, tzn. v pondělí, či první varný den po volném …Více »
 • Zahájení šk. roku 2021/22

  Nový šk. rok začíná ve středu 1.9.2021. Aktuální seznamy a rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete ve vestibulu A. Rodiče nových dětí se domluví se svými třídními učitelkami, zda chtějí využít při vstupu dítěte do MŠ adaptační program. Konkrétní info …Více »
 • POZOR -změna telefonních čísel v MŠ

  Od července došlo ke změně telefonních kontaktů v MŠ. Nově se dovoláte do školky následovně: Přízemí/třídy A, B, ředitelna: 732 667 254 1. patro třídy C, D, E:                   732 667 255 Šk. kuchyně, …Více »
 • Stanovení výše školného pro šk. rok 2021/22

  Na základě výpočtu stanovuji výši školného na nový šk. rok 2021/22 na částku 550,- Kč. Školné platí všechny děti narozené po 31.8.2016. Prominutí úplaty za školné lze žádat na základě potvrzení o přiznání sociálních dávek u ředitelky MŠ. Mgr. Hana …Více »
 • INFORMACE K PLATBÁM ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

  Vážení rodiče, platby jsou stanoveny následovně: 2 týdny:     stravné 370,-  Kč      školné 275,- Kč  1 týden:     stravné 185,- Kč        školné 138,- Kč  Platbu za prázdninový provoz proveďte do 15.7.2021, nezapomeňte zadat var. symbol …Více »
 • Vyklizení skříněk v šatnách

  Žádáme rodiče, jejichž děti ukončují školní rok 30.6.2021 a již nenastoupí na prázdninový provoz, aby si odnesli všechny věci ze šatních boxů. Po ukončení prázdninového provozu se budou šatny vyklízet a chystat na nový šk. rok. DěkujemeVíce »
 • Páteční návrat ze školy v přírodě

  Milí rodiče, rychle to uteklo a v pátek odpoledne se vaše ratolesti vrací ze školky v přírodě. Předpokládaný příjezd ke školce je ve 14:30 hod. V případě, že by se očekávalo/nastalo větší zpoždění, sledujte web, kam bych vložila aktuální info. …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, jsme rádi, že jste se společně s Vašimi dětmi stali součástí naší MŠ. Na schůzce bychom Vám rády přiblížily koncepci naší výchovně vzdělávací práce i celoroční organizaci. Schůzka se uskuteční ve středu 23.6.2021 v 16:00 hod ve třídě …Více »
 • INFO ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  Vážení rodiče, nesmutněte, v Ujčově je vše v pořádku! Paní učitelky zklamala technika, momentálně nějaké fotky vkládají přes telefon. Zítra už se jim doveze školkový notebook, takže to půjde jako po drátkách:-) Dle informace pod přísahou vám sděluji, že nikdo …Více »
 • PODĚKOVÁNÍ

  Tímto velmi děkujeme panu Mikulovi (tatínkovi ze třídy Smolíčků) za velkou pomoc  se zámečnickými opravami v naší školce. Za kolektiv zaměstnanců Hana Lashinová, ředitelka MŠVíce »
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky

  Ve čtvrtek 10.6.2021 v 15 hod se sejdeme na školní zahradě, abychom se slavnostně rozloučili s našimi předškoláčky. Věříme, že rozvolnění dovolí co největší účast. Máme v plánu občerstvení v podobě párků v rohlíku a něco sladkého na zub. O …Více »
 • Obnovení provozu MŠ od 10.5.2021

  Vážení rodiče, dle nařízení MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3.5.2021 Vám oznamujeme, že se školka od 10.5.2021 konečně otevře pro všechny děti, a to bez testování a dalších omezení. Provoz MŠ je obnoven do běžného režimu, …Více »
 • Newsletter projektu MAP Brno k zápisům do MŠ a ZŠ

 • Oznámení termínu prázdninového provozu MŠ

  Prázdninový provoz pro šk. rok 2020/21 bude od 26.7. do 6.8.2021. Prozatím děti nepřihlašujte, budeme Vás včas informovat.Více »
 • Informace k platbám a otevření MŠ

  Vážení rodiče, k dnešnímu datu jsem předpokládala, že už budu mít k dispozici jasné stanovisko MŠMT v součinnosti s MZ. Opak je ale pravdou. Zajisté sami sledujete neustále se měnící vývoj. Mějte tedy ještě strpení. Věřím, že nejpozději po Velikonocích …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2021/22

 • Oznámení pro rodiče předškoláků

  Vážení rodiče, protože se doma věnujete dětem v rámci distanční výuky a určitě vám dochází psací a kreslící potřeby, zajistila jsem pro děti drobné balíčky s výtvarnými potřebami. Budou k vyzvednutí ve školce ve třídě A -Smolíčci v úterý 9.3.2021 …Více »
 • PŘERUŠENÍ PLATEB ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2021

  Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 1.3.2021 do odvolání neodesílejte žádné platby na měsíc březen. Rodiče, kteří mají nastaveny trvalé příkazy a platby nezruší, budeme řešit následně s vedoucí ŠJ paní Slovákovou. Děkujeme za pochopení.    Více »
 • INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1.3.2021

  Vážení rodiče, s účinností od 1.3.2021 bude naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena do odvolání (prozatím po dobu 3 týdnů). O obnovení provozu budete včas informováni. Informace k provozu škol a školských zařízení: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna Děti v povinné předškolní docházce (tzv. …Více »
 • KARNEVAL V MŠ

  Ve středu 17.2.2021 pořádáme v jednotlivých třídách karnevalové dopoledne. Oblečte masky dětem už při příchodu do školky, prosím. Chápeme, že v této komplikované době můžete mít problém zajistit dětem masku. Ujišťujeme vás, že postačí jakákoli maličkost, např. čelenka, křidélka, tzv., …Více »
 • Poděkování za sponzorský dar

  Děkujeme panu Krejčímu, tatínkovi Petříka a Tomáška ze třídy Rákosníčků, za sponzorský finanční dar ve výši 4 000,- Kč naší MŠ. Za děti i zaměstnance Hana Lashinová, ředitelkaVíce »
 • Webinář pro rodiče na téma školní zralost

 • Potvrzení o výši vynaložených nákladů za předškolní vzdělávání za rok 2020

  Vážení rodiče, od 20.1.2021 začneme vydávat potvrzení o výši vynaložených nákladů (školkovné) za rok 2020. Protože na potvrzení musí být uvedeno, pro kterého zák. zástupce se potvrzení vystavuje (kdo bude uplatňovat daňový odpočet), zašlete stručný e-mail na ms.preissove8@seznam. cz ve znění: …Více »
 • PŘÁNÍ

  PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, SPOKOJENOST, ZDRAVÍ A LÁSKU V ROCE 2021    Více »
 • Ukončení provozu MŠ v roce 2020

  Vážení rodiče, v pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020 bude školka fungovat v normálním režimu. Vzhledem k tomu, že školáci budou mít již prázdniny, očekáváme i menší zájem ze strany našich rodičů. Žádám Vás proto, abyste vyplnili docházku Vašeho dítěte v …Více »
 • Předpisy stravného

  Vážení rodiče, předpisy na měsíc listopad naleznete ve svých šatnách. Ti, kteří ponechávají děti z jakéhokoli důvodu doma si mohou o výši poplatku zavolat do školky. Ještě jednou se omlouvám za způsobené komplikace. Hana Lashinová, ředitelka MŠVíce »
 • Nahlášení docházky dítěte od 18.11.2020

  Milí rodiče, vzhledem k návratu dětí 1. a 2. ročníků do lavic od 18.11.2020 předpokládáme, že se i u nás toto uvolnění promítne ve vyšší docházce prozatím omluvených dětí. Potřebujeme objednat čerstvé potraviny (pečivo, zeleninu aj.), proto je nutné mít …Více »
 • Zpoždění zveřejnění předpisů školného a stravného na měsíc listopad

  Vážení rodiče, omlouvám se za zpoždění zveřejnění předpisů na měsíc listopad 2020. Z důvodu karantény paní vedoucí ŠJ se zkomplikovalo včasné předání podkladů pro výpočet. Ne vše lze řešit elektronicky, proto budou předpisy zveřejněny až během příštího týdne. Termín splatnosti …Více »
 • Platby stravného na listopad

  Vážení rodiče, omlouváme se za pozdržení předpisu plateb na měsíc listopad. Platby budou vyvěšeny v jednotlivých v šatnách nejpozději ve středu 11.11.2020. Ti z Vás, kteří mají prozatím dítě z docházky omluveno mohou zavolat do svých tříd a paní učitelky …Více »
 • ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  Vážení rodiče, od 2.11.2020 je obnoven běžný provoz ve všech třídách naší MŠ. Protože jsem již obdržela několik e-mailů od rodičů odhlašujících dítě z docházky do zklidnění situace, chci požádat všechny ostatní, aby si pohlídali eventuální odhlášení stravy. Všechny neodhlášené …Více »
 • ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍD C, D a E

  Vážení rodiče, právě jsem obdržela Rozhodnutí o ukončení protiepidemických opatření a tím znovuotevření tříd C, D a E od 29.10.2020. Ve dnech 29.10. a 30.10.2020 bude dle aktuálně zjištěného zájmu rodičů provoz pouze ve třídě A pro třídy A + …Více »
 • Informace pro rodiče dětí tříd C, D a E

  Vážení rodiče, jak jsem Vás v předcházejícím příspěvku informovala, nejdříve dne 27.10.2020 mohu požádat KHS o zrušení epidemického opatření – karantény. Vzhledem ke skutečnosti, že mně není známo žádné nové onemocnění po dobu karantény, odeslala jsem tuto žádost prostřednictvím datové …Více »
 • POZOR – ZMĚNY V POSTUPU PŘI ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

  Na základě informace  zaslané Oddělením pedagogicko organizačním, OŠMT MmB platí následující postup: Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele,např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci  na straně zaměstnance, kterou …Více »
 • Informace k již povinnému testování dětí

  Vážení rodiče, omlouvám se Vám za chybnou informaci, kterou jsem ve věci karantény podala. Po kontaktu s člověkem, který má výsledek vyšetření pozitivní, je povinnost nechat si provést tento test bez rozdílu věku, tedy i u dětí. Neodmítejte tedy pokyn …Více »
 • Rozhodnutí KHS o uzavření tříd C, D a E z důvodu karantény

  KHS Rozhodnutí ke staženíVíce »
 • KARANTÉNA – POKYNY PRO RODIČE

  Vážení rodiče, z důvodu zabránění šíření dezinformací podávám stručné vysvětlení, co obnáší karanténa pro vaše děti a rodinné příslušníky. Děti ze tříd C, D a E budou do 28.10.2020 v domácí karanténě. Konkrétně, mají zamezen kontakt se okolím, vyjma nejužší …Více »
 • Přerušení provozu ve třídách C, D a E

  Vážení rodiče, s lítostí Vám oznamuji, že z důvodu zjištění pozitivity po vyšetření na SARS-Covid-2 u zaměstnankyně MŠ a následném nařízení KHS jsem byla nucena uzavřít třídy Rákosníčků, Cipísků a Kulihrášků. Jakmile obdržím od hygieny doklad o uzavření těchto tříd, …Více »
 • Zpřísnění vládních opatření o sdružování osob platné od středy 14.10.2020

  Z důvodu zpřísnění vládních opatření žádáme rodiče, aby při přivádění i vyzvedávání dětí dodržovali maximální možný počet dospělých v šatnách, a to šesti osob. Když do šatny nahlédnete a zjistíte, že počet 6 dospělých je již naplněn, vyčkejte u vchodu …Více »
 • TECHNICKÁ MŠ

  Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci a nouzovému stavu jsme nuceny zrušit naplánované odpolední aktivity s rodiči v rámci naší Technické MŠ, a to do odvolání. Děti o vyrábění nepřijdou, zapojíme více paní učitelek a tuto vzdělávací aktivitu zachováme. Děkujeme …Více »
 • Divadlo Sluníčko

  V pátek 25.9. navštíví školku divadlo Sluníčko. Začátek představení v 9:00.Více »
 • Zrušení kroužku angličtiny

  Vážení rodiče, z důvodu současné situace a nepředvidatelného vývoje omezení nebo zákazu aktivit v MŠ, ruším kroužek angličtiny pro nejmenší, provozovaný externí agenturou. Zájem ze strany rodičů je výrazně nižší a rovněž chci předejít situaci jako na jaře, kdy vratky …Více »
 • KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ KATONAS

  V pondělí 7.9.2020 přijde do školky kouzelník. Začátek představení 9:00 hod.Více »
 • ORGANIZACE ŠK. ROKU 2020/21

  Podzimní školní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020. V těchto dnech nebude přerušen provoz mateřské školy, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování, potřebný počet pedagogů). ________________________________________________________________________________ V období vánočních prázdnin 23.12.2020 – …Více »
 • POTVRZENÍ OD LÉKAŘE U NOVÝCH DĚTÍ

  Vážení rodiče, letošní přijímací řízení probíhalo značně nestandardně, a proto na řadě přihlášek chybí potvrzení pediatra. Avizovala jsem, že budu toto potvrzení vyžadovat alespoň na evidenčním listě, který je součástí školní matriky a tak plnohodnotně nahrazuje chybějící razítko na přihlášce. …Více »
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  Vážení rodiče, vzhledem ke stále měnícímu se a nepředjímatelnému vývoji situace spojené s výskytem onemocnění covid-19 rušíme zahajující třídní schůzky jednotlivých tříd. Veškeré důležité informace vám poskytnou p. učitelky formou třídního e-mailu. Dozvíte se vše o plánovaných aktivitách pro děti, …Více »
 • ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  Vážení rodiče, zdvořile žádám všechny, kterým je známo, že dítě nepřijde 1.9.2020 do MŠ, aby dítěti odhlásili stravu. Vztahuje se i na nově přijaté děti, které nastoupí v adaptačním programu a první den se určitě nebudou stravovat. Stravu můžete odhlásit …Více »
 • Adaptační program pro nové dětí

  Vážení rodiče nově přijatých dětí, protože se všichni nezúčastnili červnové schůzky, chci Vás krátce informovat o možnosti adaptačního programu. Děti si mohou zvykat postupně na nové prostředí, paní učitelky i kamarády. Ne všechny děti jsou schopny v prvních dnech zvládnout …Více »
 • Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

  Vážení rodiče, v úterý začínáme v 6:30 hod, provoz MŠ končí již standardně v 16:30 hod. V tuto dobu se školka uzavírá, proto choďte pro děti tak, abychom v 16:30 mohli prázdnou budovu zakódovat elektronickým zabezpečením. Od 6:30 se děti …Více »
 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

  Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání na školní rok 2020/21 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 550,- Kč  …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, v úterý 23.6.2020 v 16:00 hod se v přízemí MŠ ve třídě B uskuteční setkání, kde probereme vše důležité pro úspěšný vstup Vašeho dítěte do MŠ. Hostem bude Mgr. Alena Poláková, která je nejen díky mnoholeté praxi, odborníkem …Více »