Všechny aktuality

 • Potvrzení o výši vynaložených nákladů za předškolní vzdělávání za rok 2020

  Vážení rodiče, od 20.1.2021 začneme vydávat potvrzení o výši vynaložených nákladů (školkovné) za rok 2020. Protože na potvrzení musí být uvedeno, pro kterého zák. zástupce se potvrzení vystavuje (kdo bude uplatňovat daňový odpočet), zašlete stručný e-mail na ms.preissove8@seznam. cz ve znění: …Více »
 • PŘÁNÍ

  PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, SPOKOJENOST, ZDRAVÍ A LÁSKU V ROCE 2021    Více »
 • Ukončení provozu MŠ v roce 2020

  Vážení rodiče, v pondělí 21.12. a úterý 22.12.2020 bude školka fungovat v normálním režimu. Vzhledem k tomu, že školáci budou mít již prázdniny, očekáváme i menší zájem ze strany našich rodičů. Žádám Vás proto, abyste vyplnili docházku Vašeho dítěte v …Více »
 • Předpisy stravného

  Vážení rodiče, předpisy na měsíc listopad naleznete ve svých šatnách. Ti, kteří ponechávají děti z jakéhokoli důvodu doma si mohou o výši poplatku zavolat do školky. Ještě jednou se omlouvám za způsobené komplikace. Hana Lashinová, ředitelka MŠVíce »
 • Nahlášení docházky dítěte od 18.11.2020

  Milí rodiče, vzhledem k návratu dětí 1. a 2. ročníků do lavic od 18.11.2020 předpokládáme, že se i u nás toto uvolnění promítne ve vyšší docházce prozatím omluvených dětí. Potřebujeme objednat čerstvé potraviny (pečivo, zeleninu aj.), proto je nutné mít …Více »
 • Zpoždění zveřejnění předpisů školného a stravného na měsíc listopad

  Vážení rodiče, omlouvám se za zpoždění zveřejnění předpisů na měsíc listopad 2020. Z důvodu karantény paní vedoucí ŠJ se zkomplikovalo včasné předání podkladů pro výpočet. Ne vše lze řešit elektronicky, proto budou předpisy zveřejněny až během příštího týdne. Termín splatnosti …Více »
 • Platby stravného na listopad

  Vážení rodiče, omlouváme se za pozdržení předpisu plateb na měsíc listopad. Platby budou vyvěšeny v jednotlivých v šatnách nejpozději ve středu 11.11.2020. Ti z Vás, kteří mají prozatím dítě z docházky omluveno mohou zavolat do svých tříd a paní učitelky …Více »
 • ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  Vážení rodiče, od 2.11.2020 je obnoven běžný provoz ve všech třídách naší MŠ. Protože jsem již obdržela několik e-mailů od rodičů odhlašujících dítě z docházky do zklidnění situace, chci požádat všechny ostatní, aby si pohlídali eventuální odhlášení stravy. Všechny neodhlášené …Více »
 • ROZHODNUTÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ TŘÍD C, D a E

  Vážení rodiče, právě jsem obdržela Rozhodnutí o ukončení protiepidemických opatření a tím znovuotevření tříd C, D a E od 29.10.2020. Ve dnech 29.10. a 30.10.2020 bude dle aktuálně zjištěného zájmu rodičů provoz pouze ve třídě A pro třídy A + …Více »
 • Informace pro rodiče dětí tříd C, D a E

  Vážení rodiče, jak jsem Vás v předcházejícím příspěvku informovala, nejdříve dne 27.10.2020 mohu požádat KHS o zrušení epidemického opatření – karantény. Vzhledem ke skutečnosti, že mně není známo žádné nové onemocnění po dobu karantény, odeslala jsem tuto žádost prostřednictvím datové …Více »
 • POZOR – ZMĚNY V POSTUPU PŘI ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

  Na základě informace  zaslané Oddělením pedagogicko organizačním, OŠMT MmB platí následující postup: Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele,např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci  na straně zaměstnance, kterou …Více »
 • Informace k již povinnému testování dětí

  Vážení rodiče, omlouvám se Vám za chybnou informaci, kterou jsem ve věci karantény podala. Po kontaktu s člověkem, který má výsledek vyšetření pozitivní, je povinnost nechat si provést tento test bez rozdílu věku, tedy i u dětí. Neodmítejte tedy pokyn …Více »
 • Rozhodnutí KHS o uzavření tříd C, D a E z důvodu karantény

  KHS Rozhodnutí ke staženíVíce »
 • KARANTÉNA – POKYNY PRO RODIČE

  Vážení rodiče, z důvodu zabránění šíření dezinformací podávám stručné vysvětlení, co obnáší karanténa pro vaše děti a rodinné příslušníky. Děti ze tříd C, D a E budou do 28.10.2020 v domácí karanténě. Konkrétně, mají zamezen kontakt se okolím, vyjma nejužší …Více »
 • Přerušení provozu ve třídách C, D a E

  Vážení rodiče, s lítostí Vám oznamuji, že z důvodu zjištění pozitivity po vyšetření na SARS-Covid-2 u zaměstnankyně MŠ a následném nařízení KHS jsem byla nucena uzavřít třídy Rákosníčků, Cipísků a Kulihrášků. Jakmile obdržím od hygieny doklad o uzavření těchto tříd, …Více »
 • Zpřísnění vládních opatření o sdružování osob platné od středy 14.10.2020

  Z důvodu zpřísnění vládních opatření žádáme rodiče, aby při přivádění i vyzvedávání dětí dodržovali maximální možný počet dospělých v šatnách, a to šesti osob. Když do šatny nahlédnete a zjistíte, že počet 6 dospělých je již naplněn, vyčkejte u vchodu …Více »
 • TECHNICKÁ MŠ

  Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci a nouzovému stavu jsme nuceny zrušit naplánované odpolední aktivity s rodiči v rámci naší Technické MŠ, a to do odvolání. Děti o vyrábění nepřijdou, zapojíme více paní učitelek a tuto vzdělávací aktivitu zachováme. Děkujeme …Více »
 • Divadlo Sluníčko

  V pátek 25.9. navštíví školku divadlo Sluníčko. Začátek představení v 9:00.Více »
 • Zrušení kroužku angličtiny

  Vážení rodiče, z důvodu současné situace a nepředvidatelného vývoje omezení nebo zákazu aktivit v MŠ, ruším kroužek angličtiny pro nejmenší, provozovaný externí agenturou. Zájem ze strany rodičů je výrazně nižší a rovněž chci předejít situaci jako na jaře, kdy vratky …Více »
 • KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ KATONAS

  V pondělí 7.9.2020 přijde do školky kouzelník. Začátek představení 9:00 hod.Více »
 • ORGANIZACE ŠK. ROKU 2020/21

  Podzimní školní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020. V těchto dnech nebude přerušen provoz mateřské školy, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování, potřebný počet pedagogů). ________________________________________________________________________________ V období vánočních prázdnin 23.12.2020 – …Více »
 • POTVRZENÍ OD LÉKAŘE U NOVÝCH DĚTÍ

  Vážení rodiče, letošní přijímací řízení probíhalo značně nestandardně, a proto na řadě přihlášek chybí potvrzení pediatra. Avizovala jsem, že budu toto potvrzení vyžadovat alespoň na evidenčním listě, který je součástí školní matriky a tak plnohodnotně nahrazuje chybějící razítko na přihlášce. …Více »
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  Vážení rodiče, vzhledem ke stále měnícímu se a nepředjímatelnému vývoji situace spojené s výskytem onemocnění covid-19 rušíme zahajující třídní schůzky jednotlivých tříd. Veškeré důležité informace vám poskytnou p. učitelky formou třídního e-mailu. Dozvíte se vše o plánovaných aktivitách pro děti, …Více »
 • ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  Vážení rodiče, zdvořile žádám všechny, kterým je známo, že dítě nepřijde 1.9.2020 do MŠ, aby dítěti odhlásili stravu. Vztahuje se i na nově přijaté děti, které nastoupí v adaptačním programu a první den se určitě nebudou stravovat. Stravu můžete odhlásit …Více »
 • Adaptační program pro nové dětí

  Vážení rodiče nově přijatých dětí, protože se všichni nezúčastnili červnové schůzky, chci Vás krátce informovat o možnosti adaptačního programu. Děti si mohou zvykat postupně na nové prostředí, paní učitelky i kamarády. Ne všechny děti jsou schopny v prvních dnech zvládnout …Více »
 • Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

  Vážení rodiče, v úterý začínáme v 6:30 hod, provoz MŠ končí již standardně v 16:30 hod. V tuto dobu se školka uzavírá, proto choďte pro děti tak, abychom v 16:30 mohli prázdnou budovu zakódovat elektronickým zabezpečením. Od 6:30 se děti …Více »
 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

  Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání na školní rok 2020/21 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 550,- Kč  …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, v úterý 23.6.2020 v 16:00 hod se v přízemí MŠ ve třídě B uskuteční setkání, kde probereme vše důležité pro úspěšný vstup Vašeho dítěte do MŠ. Hostem bude Mgr. Alena Poláková, která je nejen díky mnoholeté praxi, odborníkem …Více »
 • Setkání pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ dne 11.6.2020 v 16:00 hod ve třídě B

  Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás setkání, kde se budeme věnovat tématům školní připravenosti a zralosti, respektive možným úskalím, se kterými se mohou děti po vstupu do ZŠ setkat. Rovněž se budeme zabývat emoční inteligencí a připraveností dětí, sociálními kompetencemi …Více »
 • Vyzvedávání dětí z MŠ

  Vážení rodiče, nejen vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením Vás žádáme, abyste striktně dodržovali pravidla při vyzvedávání dětí ze školní zahrady. Po převzetí dítěte opusťte neprodleně areál. Toto pravidlo je dlouhodobě zakotveno ve ŠŘ. Jedná se i o vyzvedávání dětí po …Více »
 • Sdělení pro červnové a prázdninové platby

  předpis plateb na měsíc červen včetně prázdninového provozu (pro děti, které jsou přihlášeny) naleznete na vstupech do vestibulů. Žádáme o zaplacení stravného i školného dle předpisu nejpozději do 15.6.2020. Děkuji předem za dodržení tohoto termínu. Přeplatky stravného budou vyúčtovány vráceny …Více »
 • Vyzvednutí oblečení dětí ze šaten

  Žádáme rodiče, jejichž děti nenastoupí do MŠ do konce školního roku, aby byli tak laskavi a během tohoto týdne 19.5. – 22.5.2020 si vyzvedli veškeré oblečení, pyžamo i gumáky ze šatny. Školkové látkové pytlíky neodnášejte, prosím. V době od 8 …Více »
 • Pokyny k omezenému provozu MŠ

  Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola otevře v omezeném provozu v pondělí 25.5.2020 denně od 7:00 – 16:00 hod. Žádám Vás, abyste se seznámili s dodatkem ŠŘ a podmínkami provozu školy na webových stránkách v záložce dokumenty, …Více »
 • Upozornění na změnu ve vyplácení ošetřovného

  Vláda nově schválila prodloužení ošetřovného rodičům, kteří se rozhodnou své dítě neposlat do MŠ a ZŠ. https://petrhladik.cz/rodice-budou-moci-dostavat-osetrovne-az-do-konce-cervna/Více »
 • Obnovení provozu MŠ

  Vážení rodiče, provoz naší školky začne 25.5.2020. Nejpozději na začátku příštího týdne /pondělí 18.5.2020/ zveřejním na webu podrobné informace, za jakých podmínek bude provoz školky obnoven. Budete mít dostatek času seznámit se se všemi nutnými změnami a připravit se na …Více »
 • Vrácení kurzovného za předplavecký výcvik

  Vážení rodiče, obdržela jsem vyjádření od p. Haškové k finanční vratce za neuskutečněné lekce plaveckého výcviku. Vkládám celé znění e-mailu, abyste mohli odeslat ve stejném formátu. Dobrý den, posílám podklady pro rodiče, kterým budeme vracet kurzovné za plavání na účet. …Více »
 • Zrušení úhrady „školného“ za měsíc květen 2020

  Vážení rodiče, vzhledem k přetrvávající situaci, a z ní vyplývajícího uzavření naší školky, Vám oznamuji: dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských …Více »
 • PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ O OTEVŘENÍ NAŠÍ MŠ

  Milí rodiče, přestože podmínky pro znovu zprovoznění školek nejsou dosud nastaveny (názory odborníků i vládních činitelů se liší), obracím se na Vás s žádostí o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu o otevření školky. Podotýkám, že možnosti zajištění hygienických a provozních podmínek se …Více »
 • JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA, s.r.o. Brno, sdělení pro rodiče:

  Vzhledem k přerušení výuky AJ v našich kurzech organizovaných při MŠ G. Preissové, sdělujeme rodičům našich žáčků následující: Pokud by se výuka (šk. r. 2019/20) v kurzu znovu neobnovila, bude vráceno nevyčerpané školné, snížené o provozní náklady. Tuto finanční částku …Více »
 • POZOR, ZMĚNA POSTUPU PŘI ZÁPISE DO MŠ

  ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 1.)  V době od 1. do 30.4. si vygenerujete přihlášku na stránkách www.zapisdoms.brno.cz  – vložíte rodné číslo dítěte a objeví se přihláška, kterou v PC vyplníte. 2.) Po vyplnění přihlášku vytisknete. K lékaři nechoďte, stačí kopie …Více »
 • Chytrá zábava nejen pro předškoláky

  Vážení rodiče, v odkazech níže znovu naleznete ke stažení pracovní listy 1, 2 a nově k nim přidáváme pracovní listy 3. Také doporučujeme nový vzdělávací web ČT s názvem ČT edu, kde najdete vzdělávací videa pro předškoláky. Webová adresa ČT …Více »
 • Aktuální informace k zápisu do MŠ

  Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dle vyjádření Krajské hygienické …Více »
 • OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ V MĚSÍCI DUBNU 2020

  Vážení rodiče, dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol osvobozuji všechny rodiče od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020, …Více »
 • Upozornění MZČR na povinnost nošení roušek na veřejnosti i pro děti

  Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci zakrývat ústa a nos. Roušku byste tedy nosit měli všichni. A to včetně dětí a batolat. „Je zavedena povinnost pro všechny osoby ČR nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo …Více »
 • Pracovní listy ke stažení

  Vážení rodiče, v odkazu níže naleznete několik pracovních listů, můžete si je vytisknout a procvičovat (nejen) s předškoláky. Listy budeme doplňovat. pracovni_listy_1 pracovní listy 2Více »
 • Elektronické vydávání Žádosti o ošetřovné

  Vážení rodiče, Žádost o ošetřovné nově naleznete na našich webových stránkách v záložce dokumenty. Žádost je předvyplněná a splňuje všechny potřebné náležitosti. Žádost si lze vytisknout a následně uplatnit u vašich zaměstnavatelů. Upozorňuji pouze na nutnost oboustranného tisku. S případnými …Více »
 • Statutární město Brno/ Rada města Brna

  Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatřeníVíce »
 • PŘERUŠENÍ PROVOZU – UZAVŘENÍ MŠ

  Dobrý den, z důvodu uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 až do odvolání prosím o sdělení, zda máte potřebu hlídání dětí ve Vaší domácnosti. Toto se týká rodičů pracujících v IZS a dalších složkách nezbytných k zajištění potřeb obyvatelstva. V případě potřeby zajištění hlídání …Více »
 • ORGANIZACE PROVOZU OD PONDĚLÍ 16.3.2020

  Z důvodu výrazného úbytku dětí bude od pondělí 16.3.2020 provoz zajištěn v přízemí MŠ ve třídách A Smolíčci a B Budulínci.    A:    A + B B:    C + D + E (Během pondělního rána si přeneste své …Více »
 • INFORMACE PRO RODIČE V SOUVISLOSTI S COVID -19

  Vážení rodiče, během pondělního dopoledne 16.3.2020 se sejdeme s ředitelkami ostatních MŠ a vedením naší radnice. Na základě rozhodnutí zřizovatele budu postupovat dále. Do té doby budeme zajišťovat provoz, ale v omezeném režimu. To znamená, že se postaráme o děti …Více »