Všechny aktuality

 • ON LINE WEBINÁŘ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

  Webinář 1 Webinář 2  Více »
 • Poděkování – sponzorské dary

  Tímto moc děkujeme rodičům, kteří darovali naší MŠ finanční částky na vzdělávání: Paní Iveta Vlnová třída Budulínků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Pan Jaromír Holík třída Kulihrášků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Rovněž děkujeme …Více »
 • Náklady vynaložené na předšk. vzdělávání/školkovné za rok 2022

  Vážení rodiče, potvrzení o výši výdajů vynaložených za předšk. vzdělávání za rok 2022 budete mít k vyzvednutí ve svých třídách od pondělí 16.1.2023.Více »
 • Oznámení o přerušení provozu 23.12. 2022 – 1.1.2023

  Vážení rodiče, připomínám, že provoz v letošním kalendářním roce končí ve čtvrtek 22.12.2022.  Těšíme se na vás 2.1.2023. Některé děti zůstanou 2.1. ještě doma se staršími sourozenci, tak si nezapomeňte odhlásit stravu:-D.  Zároveň vám i dětem přeji krásné a pohodové …Více »
 • Omezený provoz 18.11.2022

  Vážení rodiče, z důvodu malého počtu přihlášených dětí a úsporných energetických opatření bude v pátek 18.11.2022 zajištěn provoz ve třídách A Smolíčků a B Budulínků. Děti ze tříd C + D + E budou rozděleny do tříd v přízemí. Konkrétní …Více »
 • Škola v přírodě květen 2023 – info k ceně

  Vážení rodiče, dle aktualizace cen od provozovatele ubytování jsme vykalkulovali předběžnou cenu za školu v přírodě včetně možné ceny za dopravu. Předpokládáme, že cena na dítě se bude pohybovat na hranici 5000,- Kč. Vzhledem k vysokému nárůstu ceny vás prosím …Více »
 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 21.9.2022 v 16:00 ve třídách. Prosíme, abyste si na dobu schůzky zajistili hlídání dětí. Děkujeme za pochopení.Více »
 • ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23

  Vážení rodiče, před koncem šk. roku jste byli informováni, že během letních prázdnin bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce školky, konkrétně výměna ležaté i svislé kanalizace, topení, vybudování nových sociálních zařízení ve všech třídách a částečná oprava havarijního stavu kuchyně. V podstatě, ve …Více »
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, ve středu 22.6.2022 v 16:00 hod ( přízemí, třída B) se koná schůzka pro rodiče přijatých dětí od šk. roku 2022/23. Vaše účast je důležitá, budeme se zabývat doplněním šk. dokumentace, dozvíte se vše o organizaci šk. roku …Více »
 • Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-23 – Ukrajina

  Termín zvláštního zápisu pro ukrajinské děti na školní rok 2022-23 1. vydávání přihlášek 13.6.2022 – 10:30 -11.00 hod ( jinak ke stažení na webových stránkách MŠ) 2. sběr přihlášek 22.6.2022 – 12:30 – 15:30 hod a 23.6.2022 9:30 – 12:30 …Více »
 • Návrat dětí ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  POZOR, POZOR, děti odjely ve 13:34 hod z Ujčova, tudíž platí předpokládaný příjezd do MŠ ve 14:30 hod.   Více »
 • Škola v přírodě – vzkaz pro rodiče

  VŠICHNI BEZ ÚHONY A V POŘÁDKU DORAZILI DO CÍLE A DĚTI UŽ JSOU UBYTOVANÉ. MOMENTÁLNĚ ŘÁDÍ VENKU, TAK JIM PŘED OBĚDEM ASPOŇ VYHLÁDNE! Zdraví vás p. učitelky a děti samozřejmě také.Více »
 • Celoškolní výlet 8.6.2022

  Vážení rodiče, ve středu 8.6.2022 se koná celoškolní výlet. Jedeme do Permonia do Oslavan, kde bude pro děti přichystán zábavně vzdělávací program. Cena výletu je 300,- Kč na dítě. Odjezd autobusů od MŠ V 8:30 hod Návrat do MŠ kolem …Více »
 • Akce k MDD

  Oslava MDD se uskuteční 31.5.2022 ve sportovním areálu Hroch v Brně Komíně. Odchod z MŠ v 9:00 hod, návrat na oběd. S sebou: batůžek s pitím V případě nepříznivého počasí se akce ruší.   Více »
 • Vystoupení ke Dni matek s tvořivými dílničkami

  Milé maminky a babičky, protože se konečně můžeme u příležitosti Dne matek setkat a užít si vašimi dětmi příjemné odpoledne, zveme vás na besídku s posezením a vyráběním ve vašich třídách ve čtvrtek 5.5.2022 v 15:30 hod. POZOR! Ve třídě Rákosníčků …Více »
 • Čarodějnický rej v maskách + odpolední opékání

  Vážení rodiče, ve středu 27.4.2022 si děti užijí čarodějnického dopoledne ve svých třídách. Děti mohou mít tematické masky, proběhnou soutěže a diskotéka. Děti oblečte do kostýmů už ráno, prosím. Od 15 hodin se na zahradě uskuteční opékání špekáčků s rodiči. …Více »
 • Důležité upozornění

  Vážení rodiče, žádáme vás, abyste po vyzvednutí dítěte neprodleně opustili areál MŠ, a to i školní zahradu. Školka se včetně zahradních branek uzamyká v 16:30 hod. Na začátku šk. roku jste svým podpisem odsouhlasili dodržování Školního řádu, čehož se toto …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022/23 – není určen pro děti LEX Ukrajina

  VÝDEJ PŘIHLÁŠEK  Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 1.4. – 30.4.2021 na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo s pomocí ředitelky MŠ dne 27.4.2022 (středa) v době od 10:00 – do 15:00 hodin Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění dítěte. SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK …Více »
 • ON LINE Cyklus jarních přednášek

 • Zrušení prázdninového provozu

  Vážení rodiče, z důvodu realizace rozsáhlé rekonstrukce kanalizace se letošní prázdninový provoz ruší. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. Hana Lashinová, ředitelka MŠ    Více »
 • Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ

  Vážení rodiče, od pondělí 17.1.2022 si můžete vyzvednout ve vašich třídách Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole za rok 2021.Více »
 •                                      Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2022. Těšíme se na všechny v pondělí 3.1.2022. V …Více »
 • Informace ke stravování po dobu PN kuchařek

  Vážení rodiče, vzhledem k onemocnění obou paní kuchařek byl provoz naší MŠ (navíc s karanténními omezeními některých dětí)  výrazně ohrožen. Naštěstí se mně podařilo obratem zajistit dovoz stravy ze Školní jídelny nám. Svornosti už od úterý 7.12.2021. Prosím vás pouze …Více »
 • Informace k platbám za školné a stravné

  Vážení rodiče, z bankovních výpisů je zřejmé, že mnoho z vás odesílá úhradu za školné a stravné ve dvou platbách. Chci vás tímto informovat, že tyto dvě položky není nutné zasílat odděleně. Příchozí platby jsou zpracovávány vedoucí ŠJ stejně, jako …Více »
 • Zamykání zahrady s dýňováním a opékáním

  Vážení rodiče, v úterý 26.10.2021 se uskuteční „zamykání zahrady“ a DÝŇOVÁNÍ. Začátek v 15.00 hod, – 16.30 hod. S sebou si můžete donést dýni (něco na dlabání a vyřezávání, např. lžíce a nůž), špekáček (bude možnost opékání). Pečivo a teplý čaj …Více »
 • Vánoční foto

  Dne 19.10. od 10:00 se bude konat fotografování na vánoční foto. Zájemci mohou dorazit i se sourozenci, kteří nedochází do MŠ. Na focení můžete přijít také s dětmi, které jsou dočasně nemocné a nemají infekční onemocnění. Cena sady fotografií je …Více »
 • Přihlášení a odhlášení stravy pomocí aplikace

  Vážení rodiče, v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy Internetem. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli, podle pravidel školního řádu, tzn. v pondělí, či první varný den po volném …Více »
 • Zahájení šk. roku 2021/22

  Nový šk. rok začíná ve středu 1.9.2021. Aktuální seznamy a rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete ve vestibulu A. Rodiče nových dětí se domluví se svými třídními učitelkami, zda chtějí využít při vstupu dítěte do MŠ adaptační program. Konkrétní info …Více »
 • POZOR -změna telefonních čísel v MŠ

  Od července došlo ke změně telefonních kontaktů v MŠ. Nově se dovoláte do školky následovně: Přízemí/třídy A, B, ředitelna: 732 667 254 1. patro třídy C, D, E:                   732 667 255 Šk. kuchyně, …Více »
 • Stanovení výše školného pro šk. rok 2021/22

  Na základě výpočtu stanovuji výši školného na nový šk. rok 2021/22 na částku 550,- Kč. Školné platí všechny děti narozené po 31.8.2016. Prominutí úplaty za školné lze žádat na základě potvrzení o přiznání sociálních dávek u ředitelky MŠ. Mgr. Hana …Více »
 • INFORMACE K PLATBÁM ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

  Vážení rodiče, platby jsou stanoveny následovně: 2 týdny:     stravné 370,-  Kč      školné 275,- Kč  1 týden:     stravné 185,- Kč        školné 138,- Kč  Platbu za prázdninový provoz proveďte do 15.7.2021, nezapomeňte zadat var. symbol …Více »
 • Vyklizení skříněk v šatnách

  Žádáme rodiče, jejichž děti ukončují školní rok 30.6.2021 a již nenastoupí na prázdninový provoz, aby si odnesli všechny věci ze šatních boxů. Po ukončení prázdninového provozu se budou šatny vyklízet a chystat na nový šk. rok. DěkujemeVíce »
 • Páteční návrat ze školy v přírodě

  Milí rodiče, rychle to uteklo a v pátek odpoledne se vaše ratolesti vrací ze školky v přírodě. Předpokládaný příjezd ke školce je ve 14:30 hod. V případě, že by se očekávalo/nastalo větší zpoždění, sledujte web, kam bych vložila aktuální info. …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, jsme rádi, že jste se společně s Vašimi dětmi stali součástí naší MŠ. Na schůzce bychom Vám rády přiblížily koncepci naší výchovně vzdělávací práce i celoroční organizaci. Schůzka se uskuteční ve středu 23.6.2021 v 16:00 hod ve třídě …Více »
 • INFO ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  Vážení rodiče, nesmutněte, v Ujčově je vše v pořádku! Paní učitelky zklamala technika, momentálně nějaké fotky vkládají přes telefon. Zítra už se jim doveze školkový notebook, takže to půjde jako po drátkách:-) Dle informace pod přísahou vám sděluji, že nikdo …Více »
 • PODĚKOVÁNÍ

  Tímto velmi děkujeme panu Mikulovi (tatínkovi ze třídy Smolíčků) za velkou pomoc  se zámečnickými opravami v naší školce. Za kolektiv zaměstnanců Hana Lashinová, ředitelka MŠVíce »
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky

  Ve čtvrtek 10.6.2021 v 15 hod se sejdeme na školní zahradě, abychom se slavnostně rozloučili s našimi předškoláčky. Věříme, že rozvolnění dovolí co největší účast. Máme v plánu občerstvení v podobě párků v rohlíku a něco sladkého na zub. O …Více »
 • Obnovení provozu MŠ od 10.5.2021

  Vážení rodiče, dle nařízení MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3.5.2021 Vám oznamujeme, že se školka od 10.5.2021 konečně otevře pro všechny děti, a to bez testování a dalších omezení. Provoz MŠ je obnoven do běžného režimu, …Více »
 • Newsletter projektu MAP Brno k zápisům do MŠ a ZŠ

 • Oznámení termínu prázdninového provozu MŠ

  Prázdninový provoz pro šk. rok 2020/21 bude od 26.7. do 6.8.2021. Prozatím děti nepřihlašujte, budeme Vás včas informovat.Více »
 • Informace k platbám a otevření MŠ

  Vážení rodiče, k dnešnímu datu jsem předpokládala, že už budu mít k dispozici jasné stanovisko MŠMT v součinnosti s MZ. Opak je ale pravdou. Zajisté sami sledujete neustále se měnící vývoj. Mějte tedy ještě strpení. Věřím, že nejpozději po Velikonocích …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2021/22

 • Oznámení pro rodiče předškoláků

  Vážení rodiče, protože se doma věnujete dětem v rámci distanční výuky a určitě vám dochází psací a kreslící potřeby, zajistila jsem pro děti drobné balíčky s výtvarnými potřebami. Budou k vyzvednutí ve školce ve třídě A -Smolíčci v úterý 9.3.2021 …Více »
 • PŘERUŠENÍ PLATEB ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2021

  Vážení rodiče, z důvodu uzavření MŠ od 1.3.2021 do odvolání neodesílejte žádné platby na měsíc březen. Rodiče, kteří mají nastaveny trvalé příkazy a platby nezruší, budeme řešit následně s vedoucí ŠJ paní Slovákovou. Děkujeme za pochopení.    Více »
 • INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1.3.2021

  Vážení rodiče, s účinností od 1.3.2021 bude naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena do odvolání (prozatím po dobu 3 týdnů). O obnovení provozu budete včas informováni. Informace k provozu škol a školských zařízení: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna Děti v povinné předškolní docházce (tzv. …Více »
 • KARNEVAL V MŠ

  Ve středu 17.2.2021 pořádáme v jednotlivých třídách karnevalové dopoledne. Oblečte masky dětem už při příchodu do školky, prosím. Chápeme, že v této komplikované době můžete mít problém zajistit dětem masku. Ujišťujeme vás, že postačí jakákoli maličkost, např. čelenka, křidélka, tzv., …Více »
 • Poděkování za sponzorský dar

  Děkujeme panu Krejčímu, tatínkovi Petříka a Tomáška ze třídy Rákosníčků, za sponzorský finanční dar ve výši 4 000,- Kč naší MŠ. Za děti i zaměstnance Hana Lashinová, ředitelkaVíce »
 • Webinář pro rodiče na téma školní zralost

 • Potvrzení o výši vynaložených nákladů za předškolní vzdělávání za rok 2020

  Vážení rodiče, od 20.1.2021 začneme vydávat potvrzení o výši vynaložených nákladů (školkovné) za rok 2020. Protože na potvrzení musí být uvedeno, pro kterého zák. zástupce se potvrzení vystavuje (kdo bude uplatňovat daňový odpočet), zašlete stručný e-mail na ms.preissove8@seznam. cz ve znění: …Více »
 • PŘÁNÍ

  PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, SPOKOJENOST, ZDRAVÍ A LÁSKU V ROCE 2021    Více »