Všechny aktuality

 • Stávka 27.11.2023 Informace pro rodiče

  Vážení rodiče, sděluji vám, že dne 27.11.2023 bude provoz naší MŠ zachován v plném rozsahu. S důvody stávky souhlasíme, zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům podporujeme. Bez paní kuchařek a provozních by školská zařízení nemohla fungovat. Nesouhlas ale nechceme vyjádřit formou omezení …Více »
 • Zahájení šk. roku 2023/24 v pondělí 4.9.2023

  Vážení rodiče, nový školní rok začíná v pondělí 4.9.2023. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Všechny děti, které již do školky docházely, budou mít v systému nahlášenu stravu. Pokud budete chtít dítě odhlásit, musíte tak učinit sami.  Systém …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Připomínám informativní schůzku v úterý 29.8.2023 v 15:30 hod ve třídě A Smolíčků,  přízemí, vestibul A. Prosím, děti nechejte doma. Vaše účast je důležitá z důvodu doplnění dokumentace a případné nahlášení dítěte k nástupu do MŠ na adaptační program. Těším …Více »
 • Prázdninový provoz – urgence nedopolatků

  Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že řada z vás dosud neuhradila školné a stravné na prázdninový provoz. Platba měla proběhnout do 15.7.2023.  Vzhledem k tomu, že strava se bude dovážet, musíme očekávané počty již nahlásit. Naše vedoucí ŠJ musí …Více »
 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, schůzka se uskuteční v úterý 29.8.2023 v 15:30 hod v přízemí ve třídě A u Smolíčků. Prosím, abyste si po dobu trvání schůzky zajistili pro své děti hlídání. Setkání potrvá cca 1 hodinu. Děkuji za pochopení. Dozvíte se …Více »
 • Rozloučení a začátek nového šk. roku 2023/24

  Vážení rodiče a milé děti, přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2023/24, který začíná v pondělí 4.9.2023. Kolektiv zaměstnanců MŠVíce »
 • Poděkování

  Děkujeme firmě Prefa Brno a.s., zastoupené panem Ing. Michalem Holákem, za věcný sponzorský dar. Jedná se o 2 stojany na kola a koloběžky, které naše děti hojně využívají a nyní se potřebná kapacita díky daru výrazně navýšila. Mgr. Hana Lashinová, …Více »
 • Nové herní zahradní prvky

  Vážení rodiče, zajisté si všimli, že na naší školní zahradě přibyly krásné sportovní herní prvky.  Bohužel, radost z jejich využití ke konci šk. roku kazí omezení v jejich okamžitém využívání. Zabetonované sloupky v hloubce 80 cm musí zatvrdnout, jinak by …Více »
 • INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

  Vážení rodiče, docházka na prázdninový provoz byla uzavřena. Celodenní dovážená strava dětí od 3 do 6 let vychází na 55,- Kč a dětí s odkladem ŠD na 57,- Kč. Školné za 1. týden je stanoveno na 125,- Kč, na oba …Více »
 • Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

  Vážení rodiče a přátelé školky, ve středu 14.6.2023 od 15 hodin vás zveme na naši zahradní slavnost. Oficiálně se vystoupením rozloučí děti odcházející do ZŠ a jako každoročně budeme mít pro vás přichystané občerstvení. Kdo budete mít zájem o párek …Více »
 • Návrat dětí ze Školy v přírodě

  POZOR, POZOR, děti odjely ve 13:00 hodin z Ujčova, tudíž předpokládaný příjezd do MŠ je cca ve 14:00 hodin!Více »
 • Škola v přírodě – vzkaz pro rodiče

  VŠICHNI BEZ ÚHONY A V POŘÁDKU DORAZILI DO CÍLE. DĚTI UŽ JSOU UBYTOVANÉ. PRÁVĚ SPORTUJÍ NA ZAHRADĚ A SKÁČOU NA TRAMPOLÍNĚ. Paní učitelky a děti Vás nechávají pozdravovat.Více »
 • Poděkování za pomoc při úklidu školní zahrady

 • Brigáda školní zahrady

  Vážení rodiče, vyhlašujeme brigádu na úpravu školní zahrady. Termíny jsou středa 12.4. a čtvrtek 13.4. v době mezi 7:30 – 16:30. Jedná se o: hrabání listí úklid suti rozvoz písku natírání herních prvků Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc. Děkujeme. Za …Více »
 • Informace k zápisu na šk. rok 2023/24

  Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, nebo s pomocí ředitelky po předchozí telefonické domluvě dne 24.4.2023 od 10:00 do 15:00 hod. V tomto termínu se bude konat …Více »
 • ON LINE WEBINÁŘ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

  Webinář 1 Webinář 2  Více »
 • Poděkování – sponzorské dary

  Tímto moc děkujeme rodičům, kteří darovali naší MŠ finanční částky na vzdělávání: Paní Iveta Vlnová třída Budulínků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Pan Jaromír Holík třída Kulihrášků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Rovněž děkujeme …Více »
 • Náklady vynaložené na předšk. vzdělávání/školkovné za rok 2022

  Vážení rodiče, potvrzení o výši výdajů vynaložených za předšk. vzdělávání za rok 2022 budete mít k vyzvednutí ve svých třídách od pondělí 16.1.2023.Více »
 • Oznámení o přerušení provozu 23.12. 2022 – 1.1.2023

  Vážení rodiče, připomínám, že provoz v letošním kalendářním roce končí ve čtvrtek 22.12.2022.  Těšíme se na vás 2.1.2023. Některé děti zůstanou 2.1. ještě doma se staršími sourozenci, tak si nezapomeňte odhlásit stravu:-D.  Zároveň vám i dětem přeji krásné a pohodové …Více »
 • Omezený provoz 18.11.2022

  Vážení rodiče, z důvodu malého počtu přihlášených dětí a úsporných energetických opatření bude v pátek 18.11.2022 zajištěn provoz ve třídách A Smolíčků a B Budulínků. Děti ze tříd C + D + E budou rozděleny do tříd v přízemí. Konkrétní …Více »
 • Škola v přírodě květen 2023 – info k ceně

  Vážení rodiče, dle aktualizace cen od provozovatele ubytování jsme vykalkulovali předběžnou cenu za školu v přírodě včetně možné ceny za dopravu. Předpokládáme, že cena na dítě se bude pohybovat na hranici 5000,- Kč. Vzhledem k vysokému nárůstu ceny vás prosím …Více »
 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 21.9.2022 v 16:00 ve třídách. Prosíme, abyste si na dobu schůzky zajistili hlídání dětí. Děkujeme za pochopení.Více »
 • ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23

  Vážení rodiče, před koncem šk. roku jste byli informováni, že během letních prázdnin bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce školky, konkrétně výměna ležaté i svislé kanalizace, topení, vybudování nových sociálních zařízení ve všech třídách a částečná oprava havarijního stavu kuchyně. V podstatě, ve …Více »
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, ve středu 22.6.2022 v 16:00 hod ( přízemí, třída B) se koná schůzka pro rodiče přijatých dětí od šk. roku 2022/23. Vaše účast je důležitá, budeme se zabývat doplněním šk. dokumentace, dozvíte se vše o organizaci šk. roku …Více »
 • Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-23 – Ukrajina

  Termín zvláštního zápisu pro ukrajinské děti na školní rok 2022-23 1. vydávání přihlášek 13.6.2022 – 10:30 -11.00 hod ( jinak ke stažení na webových stránkách MŠ) 2. sběr přihlášek 22.6.2022 – 12:30 – 15:30 hod a 23.6.2022 9:30 – 12:30 …Více »
 • Návrat dětí ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  POZOR, POZOR, děti odjely ve 13:34 hod z Ujčova, tudíž platí předpokládaný příjezd do MŠ ve 14:30 hod.   Více »
 • Škola v přírodě – vzkaz pro rodiče

  VŠICHNI BEZ ÚHONY A V POŘÁDKU DORAZILI DO CÍLE A DĚTI UŽ JSOU UBYTOVANÉ. MOMENTÁLNĚ ŘÁDÍ VENKU, TAK JIM PŘED OBĚDEM ASPOŇ VYHLÁDNE! Zdraví vás p. učitelky a děti samozřejmě také.Více »
 • Celoškolní výlet 8.6.2022

  Vážení rodiče, ve středu 8.6.2022 se koná celoškolní výlet. Jedeme do Permonia do Oslavan, kde bude pro děti přichystán zábavně vzdělávací program. Cena výletu je 300,- Kč na dítě. Odjezd autobusů od MŠ V 8:30 hod Návrat do MŠ kolem …Více »
 • Akce k MDD

  Oslava MDD se uskuteční 31.5.2022 ve sportovním areálu Hroch v Brně Komíně. Odchod z MŠ v 9:00 hod, návrat na oběd. S sebou: batůžek s pitím V případě nepříznivého počasí se akce ruší.   Více »
 • Vystoupení ke Dni matek s tvořivými dílničkami

  Milé maminky a babičky, protože se konečně můžeme u příležitosti Dne matek setkat a užít si vašimi dětmi příjemné odpoledne, zveme vás na besídku s posezením a vyráběním ve vašich třídách ve čtvrtek 5.5.2022 v 15:30 hod. POZOR! Ve třídě Rákosníčků …Více »
 • Čarodějnický rej v maskách + odpolední opékání

  Vážení rodiče, ve středu 27.4.2022 si děti užijí čarodějnického dopoledne ve svých třídách. Děti mohou mít tematické masky, proběhnou soutěže a diskotéka. Děti oblečte do kostýmů už ráno, prosím. Od 15 hodin se na zahradě uskuteční opékání špekáčků s rodiči. …Více »
 • Důležité upozornění

  Vážení rodiče, žádáme vás, abyste po vyzvednutí dítěte neprodleně opustili areál MŠ, a to i školní zahradu. Školka se včetně zahradních branek uzamyká v 16:30 hod. Na začátku šk. roku jste svým podpisem odsouhlasili dodržování Školního řádu, čehož se toto …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022/23 – není určen pro děti LEX Ukrajina

  VÝDEJ PŘIHLÁŠEK  Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 1.4. – 30.4.2021 na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo s pomocí ředitelky MŠ dne 27.4.2022 (středa) v době od 10:00 – do 15:00 hodin Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění dítěte. SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK …Více »
 • ON LINE Cyklus jarních přednášek

 • Zrušení prázdninového provozu

  Vážení rodiče, z důvodu realizace rozsáhlé rekonstrukce kanalizace se letošní prázdninový provoz ruší. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. Hana Lashinová, ředitelka MŠ    Více »
 • Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ

  Vážení rodiče, od pondělí 17.1.2022 si můžete vyzvednout ve vašich třídách Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole za rok 2021.Více »
 •                                      Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2022. Těšíme se na všechny v pondělí 3.1.2022. V …Více »
 • Informace ke stravování po dobu PN kuchařek

  Vážení rodiče, vzhledem k onemocnění obou paní kuchařek byl provoz naší MŠ (navíc s karanténními omezeními některých dětí)  výrazně ohrožen. Naštěstí se mně podařilo obratem zajistit dovoz stravy ze Školní jídelny nám. Svornosti už od úterý 7.12.2021. Prosím vás pouze …Více »
 • Informace k platbám za školné a stravné

  Vážení rodiče, z bankovních výpisů je zřejmé, že mnoho z vás odesílá úhradu za školné a stravné ve dvou platbách. Chci vás tímto informovat, že tyto dvě položky není nutné zasílat odděleně. Příchozí platby jsou zpracovávány vedoucí ŠJ stejně, jako …Více »
 • Zamykání zahrady s dýňováním a opékáním

  Vážení rodiče, v úterý 26.10.2021 se uskuteční „zamykání zahrady“ a DÝŇOVÁNÍ. Začátek v 15.00 hod, – 16.30 hod. S sebou si můžete donést dýni (něco na dlabání a vyřezávání, např. lžíce a nůž), špekáček (bude možnost opékání). Pečivo a teplý čaj …Více »
 • Vánoční foto

  Dne 19.10. od 10:00 se bude konat fotografování na vánoční foto. Zájemci mohou dorazit i se sourozenci, kteří nedochází do MŠ. Na focení můžete přijít také s dětmi, které jsou dočasně nemocné a nemají infekční onemocnění. Cena sady fotografií je …Více »
 • Přihlášení a odhlášení stravy pomocí aplikace

  Vážení rodiče, v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy Internetem. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli, podle pravidel školního řádu, tzn. v pondělí, či první varný den po volném …Více »
 • Zahájení šk. roku 2021/22

  Nový šk. rok začíná ve středu 1.9.2021. Aktuální seznamy a rozdělení dětí do jednotlivých tříd naleznete ve vestibulu A. Rodiče nových dětí se domluví se svými třídními učitelkami, zda chtějí využít při vstupu dítěte do MŠ adaptační program. Konkrétní info …Více »
 • POZOR -změna telefonních čísel v MŠ

  Od července došlo ke změně telefonních kontaktů v MŠ. Nově se dovoláte do školky následovně: Přízemí/třídy A, B, ředitelna: 732 667 254 1. patro třídy C, D, E:                   732 667 255 Šk. kuchyně, …Více »
 • Stanovení výše školného pro šk. rok 2021/22

  Na základě výpočtu stanovuji výši školného na nový šk. rok 2021/22 na částku 550,- Kč. Školné platí všechny děti narozené po 31.8.2016. Prominutí úplaty za školné lze žádat na základě potvrzení o přiznání sociálních dávek u ředitelky MŠ. Mgr. Hana …Více »
 • INFORMACE K PLATBÁM ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

  Vážení rodiče, platby jsou stanoveny následovně: 2 týdny:     stravné 370,-  Kč      školné 275,- Kč  1 týden:     stravné 185,- Kč        školné 138,- Kč  Platbu za prázdninový provoz proveďte do 15.7.2021, nezapomeňte zadat var. symbol …Více »
 • Vyklizení skříněk v šatnách

  Žádáme rodiče, jejichž děti ukončují školní rok 30.6.2021 a již nenastoupí na prázdninový provoz, aby si odnesli všechny věci ze šatních boxů. Po ukončení prázdninového provozu se budou šatny vyklízet a chystat na nový šk. rok. DěkujemeVíce »
 • Páteční návrat ze školy v přírodě

  Milí rodiče, rychle to uteklo a v pátek odpoledne se vaše ratolesti vrací ze školky v přírodě. Předpokládaný příjezd ke školce je ve 14:30 hod. V případě, že by se očekávalo/nastalo větší zpoždění, sledujte web, kam bych vložila aktuální info. …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, jsme rádi, že jste se společně s Vašimi dětmi stali součástí naší MŠ. Na schůzce bychom Vám rády přiblížily koncepci naší výchovně vzdělávací práce i celoroční organizaci. Schůzka se uskuteční ve středu 23.6.2021 v 16:00 hod ve třídě …Více »
 • INFO ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  Vážení rodiče, nesmutněte, v Ujčově je vše v pořádku! Paní učitelky zklamala technika, momentálně nějaké fotky vkládají přes telefon. Zítra už se jim doveze školkový notebook, takže to půjde jako po drátkách:-) Dle informace pod přísahou vám sděluji, že nikdo …Více »