Všechny aktuality

 • Divadlo Sluníčko

  V pátek 25.9. navštíví školku divadlo Sluníčko. Začátek představení v 9:00.Více »
 • Zrušení kroužku angličtiny

  Vážení rodiče, z důvodu současné situace a nepředvidatelného vývoje omezení nebo zákazu aktivit v MŠ, ruším kroužek angličtiny pro nejmenší, provozovaný externí agenturou. Zájem ze strany rodičů je výrazně nižší a rovněž chci předejít situaci jako na jaře, kdy vratky …Více »
 • KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ KATONAS

  V pondělí 7.9.2020 přijde do školky kouzelník. Začátek představení 9:00 hod.Více »
 • ORGANIZACE ŠK. ROKU 2020/21

  Podzimní školní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020. V těchto dnech nebude přerušen provoz mateřské školy, ale bude zjišťován počet dětí z důvodu organizačního zajištění provozu (stravování, potřebný počet pedagogů). ________________________________________________________________________________ V období vánočních prázdnin 23.12.2020 – …Více »
 • POTVRZENÍ OD LÉKAŘE U NOVÝCH DĚTÍ

  Vážení rodiče, letošní přijímací řízení probíhalo značně nestandardně, a proto na řadě přihlášek chybí potvrzení pediatra. Avizovala jsem, že budu toto potvrzení vyžadovat alespoň na evidenčním listě, který je součástí školní matriky a tak plnohodnotně nahrazuje chybějící razítko na přihlášce. …Více »
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  Vážení rodiče, vzhledem ke stále měnícímu se a nepředjímatelnému vývoji situace spojené s výskytem onemocnění covid-19 rušíme zahajující třídní schůzky jednotlivých tříd. Veškeré důležité informace vám poskytnou p. učitelky formou třídního e-mailu. Dozvíte se vše o plánovaných aktivitách pro děti, …Více »
 • ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

  Vážení rodiče, zdvořile žádám všechny, kterým je známo, že dítě nepřijde 1.9.2020 do MŠ, aby dítěti odhlásili stravu. Vztahuje se i na nově přijaté děti, které nastoupí v adaptačním programu a první den se určitě nebudou stravovat. Stravu můžete odhlásit …Více »
 • Adaptační program pro nové dětí

  Vážení rodiče nově přijatých dětí, protože se všichni nezúčastnili červnové schůzky, chci Vás krátce informovat o možnosti adaptačního programu. Děti si mohou zvykat postupně na nové prostředí, paní učitelky i kamarády. Ne všechny děti jsou schopny v prvních dnech zvládnout …Více »
 • Zahájení nového šk. roku 1.9.2020

  Vážení rodiče, v úterý začínáme v 6:30 hod, provoz MŠ končí již standardně v 16:30 hod. V tuto dobu se školka uzavírá, proto choďte pro děti tak, abychom v 16:30 mohli prázdnou budovu zakódovat elektronickým zabezpečením. Od 6:30 se děti …Více »
 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

  Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání na školní rok 2020/21 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 550,- Kč  …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, v úterý 23.6.2020 v 16:00 hod se v přízemí MŠ ve třídě B uskuteční setkání, kde probereme vše důležité pro úspěšný vstup Vašeho dítěte do MŠ. Hostem bude Mgr. Alena Poláková, která je nejen díky mnoholeté praxi, odborníkem …Více »
 • Setkání pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ dne 11.6.2020 v 16:00 hod ve třídě B

  Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás setkání, kde se budeme věnovat tématům školní připravenosti a zralosti, respektive možným úskalím, se kterými se mohou děti po vstupu do ZŠ setkat. Rovněž se budeme zabývat emoční inteligencí a připraveností dětí, sociálními kompetencemi …Více »
 • Vyzvedávání dětí z MŠ

  Vážení rodiče, nejen vzhledem k přetrvávajícím hygienickým opatřením Vás žádáme, abyste striktně dodržovali pravidla při vyzvedávání dětí ze školní zahrady. Po převzetí dítěte opusťte neprodleně areál. Toto pravidlo je dlouhodobě zakotveno ve ŠŘ. Jedná se i o vyzvedávání dětí po …Více »
 • Sdělení pro červnové a prázdninové platby

  předpis plateb na měsíc červen včetně prázdninového provozu (pro děti, které jsou přihlášeny) naleznete na vstupech do vestibulů. Žádáme o zaplacení stravného i školného dle předpisu nejpozději do 15.6.2020. Děkuji předem za dodržení tohoto termínu. Přeplatky stravného budou vyúčtovány vráceny …Více »
 • Vyzvednutí oblečení dětí ze šaten

  Žádáme rodiče, jejichž děti nenastoupí do MŠ do konce školního roku, aby byli tak laskavi a během tohoto týdne 19.5. – 22.5.2020 si vyzvedli veškeré oblečení, pyžamo i gumáky ze šatny. Školkové látkové pytlíky neodnášejte, prosím. V době od 8 …Více »
 • Pokyny k omezenému provozu MŠ

  Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola otevře v omezeném provozu v pondělí 25.5.2020 denně od 7:00 – 16:00 hod. Žádám Vás, abyste se seznámili s dodatkem ŠŘ a podmínkami provozu školy na webových stránkách v záložce dokumenty, …Více »
 • Upozornění na změnu ve vyplácení ošetřovného

  Vláda nově schválila prodloužení ošetřovného rodičům, kteří se rozhodnou své dítě neposlat do MŠ a ZŠ. https://petrhladik.cz/rodice-budou-moci-dostavat-osetrovne-az-do-konce-cervna/Více »
 • Obnovení provozu MŠ

  Vážení rodiče, provoz naší školky začne 25.5.2020. Nejpozději na začátku příštího týdne /pondělí 18.5.2020/ zveřejním na webu podrobné informace, za jakých podmínek bude provoz školky obnoven. Budete mít dostatek času seznámit se se všemi nutnými změnami a připravit se na …Více »
 • Vrácení kurzovného za předplavecký výcvik

  Vážení rodiče, obdržela jsem vyjádření od p. Haškové k finanční vratce za neuskutečněné lekce plaveckého výcviku. Vkládám celé znění e-mailu, abyste mohli odeslat ve stejném formátu. Dobrý den, posílám podklady pro rodiče, kterým budeme vracet kurzovné za plavání na účet. …Více »
 • Zrušení úhrady „školného“ za měsíc květen 2020

  Vážení rodiče, vzhledem k přetrvávající situaci, a z ní vyplývajícího uzavření naší školky, Vám oznamuji: dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských …Více »
 • PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ O OTEVŘENÍ NAŠÍ MŠ

  Milí rodiče, přestože podmínky pro znovu zprovoznění školek nejsou dosud nastaveny (názory odborníků i vládních činitelů se liší), obracím se na Vás s žádostí o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu o otevření školky. Podotýkám, že možnosti zajištění hygienických a provozních podmínek se …Více »
 • JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA, s.r.o. Brno, sdělení pro rodiče:

  Vzhledem k přerušení výuky AJ v našich kurzech organizovaných při MŠ G. Preissové, sdělujeme rodičům našich žáčků následující: Pokud by se výuka (šk. r. 2019/20) v kurzu znovu neobnovila, bude vráceno nevyčerpané školné, snížené o provozní náklady. Tuto finanční částku …Více »
 • POZOR, ZMĚNA POSTUPU PŘI ZÁPISE DO MŠ

  ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 1.)  V době od 1. do 30.4. si vygenerujete přihlášku na stránkách www.zapisdoms.brno.cz  – vložíte rodné číslo dítěte a objeví se přihláška, kterou v PC vyplníte. 2.) Po vyplnění přihlášku vytisknete. K lékaři nechoďte, stačí kopie …Více »
 • Chytrá zábava nejen pro předškoláky

  Vážení rodiče, v odkazech níže znovu naleznete ke stažení pracovní listy 1, 2 a nově k nim přidáváme pracovní listy 3. Také doporučujeme nový vzdělávací web ČT s názvem ČT edu, kde najdete vzdělávací videa pro předškoláky. Webová adresa ČT …Více »
 • Aktuální informace k zápisu do MŠ

  Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dle vyjádření Krajské hygienické …Více »
 • OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ V MĚSÍCI DUBNU 2020

  Vážení rodiče, dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol osvobozuji všechny rodiče od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020, …Více »
 • Upozornění MZČR na povinnost nošení roušek na veřejnosti i pro děti

  Z rozhodnutí vlády si lidé musejí od středeční půlnoci zakrývat ústa a nos. Roušku byste tedy nosit měli všichni. A to včetně dětí a batolat. „Je zavedena povinnost pro všechny osoby ČR nosit při pohybu a pobytu na všech místech mimo …Více »
 • Pracovní listy ke stažení

  Vážení rodiče, v odkazu níže naleznete několik pracovních listů, můžete si je vytisknout a procvičovat (nejen) s předškoláky. Listy budeme doplňovat. pracovni_listy_1 pracovní listy 2Více »
 • Elektronické vydávání Žádosti o ošetřovné

  Vážení rodiče, Žádost o ošetřovné nově naleznete na našich webových stránkách v záložce dokumenty. Žádost je předvyplněná a splňuje všechny potřebné náležitosti. Žádost si lze vytisknout a následně uplatnit u vašich zaměstnavatelů. Upozorňuji pouze na nutnost oboustranného tisku. S případnými …Více »
 • Statutární město Brno/ Rada města Brna

  Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatřeníVíce »
 • PŘERUŠENÍ PROVOZU – UZAVŘENÍ MŠ

  Dobrý den, z důvodu uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 až do odvolání prosím o sdělení, zda máte potřebu hlídání dětí ve Vaší domácnosti. Toto se týká rodičů pracujících v IZS a dalších složkách nezbytných k zajištění potřeb obyvatelstva. V případě potřeby zajištění hlídání …Více »
 • ORGANIZACE PROVOZU OD PONDĚLÍ 16.3.2020

  Z důvodu výrazného úbytku dětí bude od pondělí 16.3.2020 provoz zajištěn v přízemí MŠ ve třídách A Smolíčci a B Budulínci.    A:    A + B B:    C + D + E (Během pondělního rána si přeneste své …Více »
 • INFORMACE PRO RODIČE V SOUVISLOSTI S COVID -19

  Vážení rodiče, během pondělního dopoledne 16.3.2020 se sejdeme s ředitelkami ostatních MŠ a vedením naší radnice. Na základě rozhodnutí zřizovatele budu postupovat dále. Do té doby budeme zajišťovat provoz, ale v omezeném režimu. To znamená, že se postaráme o děti …Více »
 • Akce školky jsou zrušeny

  Na následující 2 týdny jsou všechny akce školky zrušeny (divadla, plavání, akce pro předškoláky). Školka funguje v běžném režimu.Více »
 • Návštěva ZOO – předškoláci

  Příští týden se předškoláci podívají do brněnské ZOO, ve které už se probouzí jaro. Dejte dětem do batůžku pití a doveďte je před 8 hod, aby se stihly v klidu nasvačit. úterý 10.3. Návštěva ZOO: Jarní probouzení – předškoláci tříd …Více »
 • INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

  Vážení rodiče, z důvodu narůstající diskuze k tématu koronaviru Vám níže uvádím odkaz, kde se dočtete veškeré podrobnosti a informace týkající se současného celosvětového problému. V MŠ dodržujeme zvýšený dozor v rámci hygienických návyků dětí. V každém vestibulu je umístěn …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020/21

  Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 zde: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také veškeré informace a kritéria, případně  s pomocí ředitelky v MŠ dne 8.4.2020 (středa) od 10:00 do 15:00 hod. V tento den ve výše …Více »
 • Informace pro rodiče – prázdninový provoz

  Vážení rodiče, docházka dětí do MŠ v tomto šk. roce končí 30.6.2020, nový šk. rok 2020/21 začíná v úterý 2.9.2020. Prázdninový provoz v naší MŠ bude po dohodě s ostatními školkami a zřizovatelem od 13.7. do 24.7.2020. Žádám všechny zák. …Více »
 • Karneval ve školce

  Ve středu 26. února ve školce vypukne karneval. Na děti budou čekat soutěže, rej masek, diskotéka a další zábava. Oblečte děti do masek a kostýmů už z rána, ať si společné dopoledne užijí.  Více »
 • Program Zdravá 5 odložen

  Z důvodu nemoci bude program Zdravá 5 přeložen na jiný termín.Více »
 • Vzdělávací program Zdravá 5

  Příští týden ve školce proběhne program Zdravá 5, kde se děti dozví důležité informace o zdravé stravě. Co tělu prospívá, aby bylo zdravé a neonemocnělo? Proč bychom měli jíst dostatek ovoce a zeleniny? Jak moc důležitý je pohyb na čerstvém …Více »
 • Vzdělávací program Pomoc

  V pondělí 3. února proběhne ve školce vzdělávací program „Pomoc“, který má za cíl děti seznámit s poskytováním první pomoci. S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se zachovat při úrazech a akutních stavech.Více »
 • Co nás čeká ve školce v únoru?

  3.2. Program „Pomoc“ 10.2. Program „Zdravá pětka“ v MŠ – pro třídy A, B 11.2. Program „Zdravá pětka“ v MŠ – pro třídy C, D, E 11.2. Návštěva Anthroposu – předškoláci tříd A, B 12.2. Divadlo Šikulka v MŠ 25.2. …Více »
 • POTVRZENÍ ŠKOLKOVNÉ

  Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole podle § 381 zákona č. 586/1992, o dani z příjmu bude zákonnému zástupci vystaveno na základě stručné písemné žádosti zaslané na ms.preissové8@seznam.cz Do předmětu uvádějte potvrzení + …Více »
 • Přání

 • Vánoční dílničky

  Srdečně zveme rodiče na vánoční tvoření. Společně s dětmi si zazpíváme koledy a vytvoříme si výrobek, který si budete moci odnést domů. Setkání se bude konat ve čtvrtek 12.12. v příslušných třídách.Více »
 • Rozsvícení vánočního stromu a jarmark u Rubínu

  Zveme Vás na rozsvícení vánočního stromečku u Rubínu ve čtvrtek 28.11., kde vystoupí děti z tanečního kroužku. Na vánočním jarmarku si budete moct zakoupit drobnosti, které vyráběly děti a paní učitelky nejen z naší školky.Více »
 • Památník Leoše Janáčka – předškoláci

  Tento týden navštíví předškoláci památník Leoše Janáčka. Od školky se bude odcházet v 9:20.   středa 13.11. třídy D, E čtvrtek 14.11. třídy A, BVíce »
 • OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

  Vážení rodiče, provoz MŠ bude přerušen od 23.12.2019 do 31.12.2019. Začínáme 2.1.2020.  Více »
 • Vyjádření ředitelky ke stávce 6.11.2019

  Vážení rodiče, vzhledem k současné atmosféře kolem vyhlášení stávky pedagogických zaměstnanců dne 6.11.2019 Vám předkládám své vyjádření k této situaci. Samozřejmě bych si přála pro všechny kolegyně, nevyjímaje provozní pracovnice, které jsou dlouhodobě silně podhodnoceny, vyšší finanční ohodnocení. Svoji nespokojenost …Více »