Všechny aktuality

 • Přihlášky na prázdninový provoz pro děti z ostatních žabovřeských MŠ

  Vážení rodiče, z důvodu velkého zájmu o prázdninovou docházku a současné zachování rovných podmínek pro přihlášení dětí přijímáme přihlášky telefonicky v pondělí 20.5.2024 od 8:00 do 13:00 hod na telefonním čísle 732 667 254. Další informace a administrativa spojená s …Více »
 • Kompenzace zrušené lekce plavání 20.3.2024

  Vážení rodiče, omlouvám se za neuskutečnění lekce plavání ve středu 20.3.2024. Autobus nabral velké zpoždění a nedorazil včas do MŠ. Z tohoto důvodu lekce odpadla. Projednala jsem s vedoucí plavecké školy p. Haškovou možnosti kompenzace. Není mnoho možností, protože 29.5.2024 …Více »
 • Informace k zápisu pro školní rok 2024/25

 • Pozvánka na webinář pro rodiče na téma Školní zralost

  Vážení rodiče, jako každý rok Vás zve OŠML MMB v rámci projektu MAP IV na webináře a semináře pro rodiče budoucích prvňáčků. Cílem semináře je poskytnout rodičům informace o těchto tématech: Schopnosti předškoláka před nástupem do školy · Náprava nedostatků …Více »
 • Potvrzení o školkovném

  Vážení rodiče, od 10.1.2024 si ve svých třídách můžete vyzvednout potvrzení o vynaložených nákladech za předškolní vzdělávání za rok 2023.  Více »
 • Pozor! Změna termínu prázdninového provozu v červenci 2024

  Vážení rodiče, oznamuji vám tímto, že po domluvě se zřizovatelem došlo k posunu termínu našeho prázdninového provozu z důvodu plánované rekonstrukce ZŠ a MŠ nám. Svornosti. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V NAŠÍ MŠ BUDE OD 15.7. DO 26.7.2024. Závazný zájem o umístění …Více »
 • VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

 • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u Rubínu

  Ve čtvrtek 30.11.2023 u příležitosti zahájení Adventu se koná u Rubínu vystoupení dětí z žabovřeských škol. Děti naší MŠ zahajují slavnostní program vystoupením v 16 hodin pod vedením paní učitelky Anety Kvapilové. Tímto Vás všechny srdečně zve kolektiv zaměstnankyň MŠ. …Více »
 • Stávka 27.11.2023 Informace pro rodiče

  Vážení rodiče, sděluji vám, že dne 27.11.2023 bude provoz naší MŠ zachován v plném rozsahu. S důvody stávky souhlasíme, zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům podporujeme. Bez paní kuchařek a provozních by školská zařízení nemohla fungovat. Nesouhlas ale nechceme vyjádřit formou omezení …Více »
 • Zahájení šk. roku 2023/24 v pondělí 4.9.2023

  Vážení rodiče, nový školní rok začíná v pondělí 4.9.2023. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Všechny děti, které již do školky docházely, budou mít v systému nahlášenu stravu. Pokud budete chtít dítě odhlásit, musíte tak učinit sami.  Systém …Více »
 • Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Připomínám informativní schůzku v úterý 29.8.2023 v 15:30 hod ve třídě A Smolíčků,  přízemí, vestibul A. Prosím, děti nechejte doma. Vaše účast je důležitá z důvodu doplnění dokumentace a případné nahlášení dítěte k nástupu do MŠ na adaptační program. Těším …Více »
 • Prázdninový provoz – urgence nedopolatků

  Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že řada z vás dosud neuhradila školné a stravné na prázdninový provoz. Platba měla proběhnout do 15.7.2023.  Vzhledem k tomu, že strava se bude dovážet, musíme očekávané počty již nahlásit. Naše vedoucí ŠJ musí …Více »
 • Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, schůzka se uskuteční v úterý 29.8.2023 v 15:30 hod v přízemí ve třídě A u Smolíčků. Prosím, abyste si po dobu trvání schůzky zajistili pro své děti hlídání. Setkání potrvá cca 1 hodinu. Děkuji za pochopení. Dozvíte se …Více »
 • Rozloučení a začátek nového šk. roku 2023/24

  Vážení rodiče a milé děti, přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2023/24, který začíná v pondělí 4.9.2023. Kolektiv zaměstnanců MŠVíce »
 • Poděkování

  Děkujeme firmě Prefa Brno a.s., zastoupené panem Ing. Michalem Holákem, za věcný sponzorský dar. Jedná se o 2 stojany na kola a koloběžky, které naše děti hojně využívají a nyní se potřebná kapacita díky daru výrazně navýšila. Mgr. Hana Lashinová, …Více »
 • Nové herní zahradní prvky

  Vážení rodiče, zajisté si všimli, že na naší školní zahradě přibyly krásné sportovní herní prvky.  Bohužel, radost z jejich využití ke konci šk. roku kazí omezení v jejich okamžitém využívání. Zabetonované sloupky v hloubce 80 cm musí zatvrdnout, jinak by …Více »
 • INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

  Vážení rodiče, docházka na prázdninový provoz byla uzavřena. Celodenní dovážená strava dětí od 3 do 6 let vychází na 55,- Kč a dětí s odkladem ŠD na 57,- Kč. Školné za 1. týden je stanoveno na 125,- Kč, na oba …Více »
 • Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

  Vážení rodiče a přátelé školky, ve středu 14.6.2023 od 15 hodin vás zveme na naši zahradní slavnost. Oficiálně se vystoupením rozloučí děti odcházející do ZŠ a jako každoročně budeme mít pro vás přichystané občerstvení. Kdo budete mít zájem o párek …Více »
 • Návrat dětí ze Školy v přírodě

  POZOR, POZOR, děti odjely ve 13:00 hodin z Ujčova, tudíž předpokládaný příjezd do MŠ je cca ve 14:00 hodin!Více »
 • Škola v přírodě – vzkaz pro rodiče

  VŠICHNI BEZ ÚHONY A V POŘÁDKU DORAZILI DO CÍLE. DĚTI UŽ JSOU UBYTOVANÉ. PRÁVĚ SPORTUJÍ NA ZAHRADĚ A SKÁČOU NA TRAMPOLÍNĚ. Paní učitelky a děti Vás nechávají pozdravovat.Více »
 • Poděkování za pomoc při úklidu školní zahrady

 • Brigáda školní zahrady

  Vážení rodiče, vyhlašujeme brigádu na úpravu školní zahrady. Termíny jsou středa 12.4. a čtvrtek 13.4. v době mezi 7:30 – 16:30. Jedná se o: hrabání listí úklid suti rozvoz písku natírání herních prvků Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc. Děkujeme. Za …Více »
 • Informace k zápisu na šk. rok 2023/24

  Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, nebo s pomocí ředitelky po předchozí telefonické domluvě dne 24.4.2023 od 10:00 do 15:00 hod. V tomto termínu se bude konat …Více »
 • ON LINE WEBINÁŘ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

  Webinář 1 Webinář 2  Více »
 • Poděkování – sponzorské dary

  Tímto moc děkujeme rodičům, kteří darovali naší MŠ finanční částky na vzdělávání: Paní Iveta Vlnová třída Budulínků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Pan Jaromír Holík třída Kulihrášků – finanční dar ve výši 5 000,- Kč Rovněž děkujeme …Více »
 • Náklady vynaložené na předšk. vzdělávání/školkovné za rok 2022

  Vážení rodiče, potvrzení o výši výdajů vynaložených za předšk. vzdělávání za rok 2022 budete mít k vyzvednutí ve svých třídách od pondělí 16.1.2023.Více »
 • Oznámení o přerušení provozu 23.12. 2022 – 1.1.2023

  Vážení rodiče, připomínám, že provoz v letošním kalendářním roce končí ve čtvrtek 22.12.2022.  Těšíme se na vás 2.1.2023. Některé děti zůstanou 2.1. ještě doma se staršími sourozenci, tak si nezapomeňte odhlásit stravu:-D.  Zároveň vám i dětem přeji krásné a pohodové …Více »
 • Omezený provoz 18.11.2022

  Vážení rodiče, z důvodu malého počtu přihlášených dětí a úsporných energetických opatření bude v pátek 18.11.2022 zajištěn provoz ve třídách A Smolíčků a B Budulínků. Děti ze tříd C + D + E budou rozděleny do tříd v přízemí. Konkrétní …Více »
 • Škola v přírodě květen 2023 – info k ceně

  Vážení rodiče, dle aktualizace cen od provozovatele ubytování jsme vykalkulovali předběžnou cenu za školu v přírodě včetně možné ceny za dopravu. Předpokládáme, že cena na dítě se bude pohybovat na hranici 5000,- Kč. Vzhledem k vysokému nárůstu ceny vás prosím …Více »
 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 21.9.2022 v 16:00 ve třídách. Prosíme, abyste si na dobu schůzky zajistili hlídání dětí. Děkujeme za pochopení.Více »
 • ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2022/23

  Vážení rodiče, před koncem šk. roku jste byli informováni, že během letních prázdnin bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce školky, konkrétně výměna ležaté i svislé kanalizace, topení, vybudování nových sociálních zařízení ve všech třídách a částečná oprava havarijního stavu kuchyně. V podstatě, ve …Více »
 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí

  Vážení rodiče, ve středu 22.6.2022 v 16:00 hod ( přízemí, třída B) se koná schůzka pro rodiče přijatých dětí od šk. roku 2022/23. Vaše účast je důležitá, budeme se zabývat doplněním šk. dokumentace, dozvíte se vše o organizaci šk. roku …Více »
 • Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-23 – Ukrajina

  Termín zvláštního zápisu pro ukrajinské děti na školní rok 2022-23 1. vydávání přihlášek 13.6.2022 – 10:30 -11.00 hod ( jinak ke stažení na webových stránkách MŠ) 2. sběr přihlášek 22.6.2022 – 12:30 – 15:30 hod a 23.6.2022 9:30 – 12:30 …Více »
 • Návrat dětí ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ

  POZOR, POZOR, děti odjely ve 13:34 hod z Ujčova, tudíž platí předpokládaný příjezd do MŠ ve 14:30 hod.   Více »
 • Škola v přírodě – vzkaz pro rodiče

  VŠICHNI BEZ ÚHONY A V POŘÁDKU DORAZILI DO CÍLE A DĚTI UŽ JSOU UBYTOVANÉ. MOMENTÁLNĚ ŘÁDÍ VENKU, TAK JIM PŘED OBĚDEM ASPOŇ VYHLÁDNE! Zdraví vás p. učitelky a děti samozřejmě také.Více »
 • Celoškolní výlet 8.6.2022

  Vážení rodiče, ve středu 8.6.2022 se koná celoškolní výlet. Jedeme do Permonia do Oslavan, kde bude pro děti přichystán zábavně vzdělávací program. Cena výletu je 300,- Kč na dítě. Odjezd autobusů od MŠ V 8:30 hod Návrat do MŠ kolem …Více »
 • Akce k MDD

  Oslava MDD se uskuteční 31.5.2022 ve sportovním areálu Hroch v Brně Komíně. Odchod z MŠ v 9:00 hod, návrat na oběd. S sebou: batůžek s pitím V případě nepříznivého počasí se akce ruší.   Více »
 • Vystoupení ke Dni matek s tvořivými dílničkami

  Milé maminky a babičky, protože se konečně můžeme u příležitosti Dne matek setkat a užít si vašimi dětmi příjemné odpoledne, zveme vás na besídku s posezením a vyráběním ve vašich třídách ve čtvrtek 5.5.2022 v 15:30 hod. POZOR! Ve třídě Rákosníčků …Více »
 • Čarodějnický rej v maskách + odpolední opékání

  Vážení rodiče, ve středu 27.4.2022 si děti užijí čarodějnického dopoledne ve svých třídách. Děti mohou mít tematické masky, proběhnou soutěže a diskotéka. Děti oblečte do kostýmů už ráno, prosím. Od 15 hodin se na zahradě uskuteční opékání špekáčků s rodiči. …Více »
 • Důležité upozornění

  Vážení rodiče, žádáme vás, abyste po vyzvednutí dítěte neprodleně opustili areál MŠ, a to i školní zahradu. Školka se včetně zahradních branek uzamyká v 16:30 hod. Na začátku šk. roku jste svým podpisem odsouhlasili dodržování Školního řádu, čehož se toto …Více »
 • Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2022/23 – není určen pro děti LEX Ukrajina

  VÝDEJ PŘIHLÁŠEK  Přihlášku si můžete samostatně vygenerovat ve dnech 1.4. – 30.4.2021 na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo s pomocí ředitelky MŠ dne 27.4.2022 (středa) v době od 10:00 – do 15:00 hodin Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a průkazku zdravotního pojištění dítěte. SBĚR VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK …Více »
 • ON LINE Cyklus jarních přednášek

 • Zrušení prázdninového provozu

  Vážení rodiče, z důvodu realizace rozsáhlé rekonstrukce kanalizace se letošní prázdninový provoz ruší. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. Hana Lashinová, ředitelka MŠ    Více »
 • Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v MŠ

  Vážení rodiče, od pondělí 17.1.2022 si můžete vyzvednout ve vašich třídách Potvrzení o výši výdajů za pobyt dítěte v mateřské škole za rok 2021.Více »
 •                                      Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2022. Těšíme se na všechny v pondělí 3.1.2022. V …Více »
 • Informace ke stravování po dobu PN kuchařek

  Vážení rodiče, vzhledem k onemocnění obou paní kuchařek byl provoz naší MŠ (navíc s karanténními omezeními některých dětí)  výrazně ohrožen. Naštěstí se mně podařilo obratem zajistit dovoz stravy ze Školní jídelny nám. Svornosti už od úterý 7.12.2021. Prosím vás pouze …Více »
 • Informace k platbám za školné a stravné

  Vážení rodiče, z bankovních výpisů je zřejmé, že mnoho z vás odesílá úhradu za školné a stravné ve dvou platbách. Chci vás tímto informovat, že tyto dvě položky není nutné zasílat odděleně. Příchozí platby jsou zpracovávány vedoucí ŠJ stejně, jako …Více »
 • Zamykání zahrady s dýňováním a opékáním

  Vážení rodiče, v úterý 26.10.2021 se uskuteční „zamykání zahrady“ a DÝŇOVÁNÍ. Začátek v 15.00 hod, – 16.30 hod. S sebou si můžete donést dýni (něco na dlabání a vyřezávání, např. lžíce a nůž), špekáček (bude možnost opékání). Pečivo a teplý čaj …Více »
 • Vánoční foto

  Dne 19.10. od 10:00 se bude konat fotografování na vánoční foto. Zájemci mohou dorazit i se sourozenci, kteří nedochází do MŠ. Na focení můžete přijít také s dětmi, které jsou dočasně nemocné a nemají infekční onemocnění. Cena sady fotografií je …Více »
 • Přihlášení a odhlášení stravy pomocí aplikace

  Vážení rodiče, v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu – objednávání stravy Internetem. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli, podle pravidel školního řádu, tzn. v pondělí, či první varný den po volném …Více »