VELKÝ DÍK RODIČŮM, KTEŘÍ POMOHLI S ÚPRAVOU ŠKOLNÍ ZAHRADY

paní Pohlové
panu Pytlíkovi
paní Krejčí
manželům Smělíkovým
paní Jínové
paní Juřicové
panu Svobodovi navíc za nelehkou likvidaci dětem nebezpečného železného odpadu
paní Mikešové
paní Mezníkové
manželům Martínkovým
paní Halové
panu Kolářovi navíc za nelehkou likvidaci dětem nebezpečného železného odpadu
panu Helanovi
paní Látalové
manželům Valovikovým
manželům Naruševičovým
Ještě dokončíme (díky osobnímu nasazení naší školnice paní Haiserové a pana Kopečka) nátěry a přivrtání desek
u venkovního posezení, kde plánujeme důstojné rozloučení s předškoláky.
Děkuji všem zúčastněným za pomoc a věřím, že si zvelebené zahrady Vaše děti užijí ještě víc.
                                                                                                                                    Lashinová, ředitelka MŠ