Včasné úhrady stravného a školného

Žádáme všechny rodiče, aby dodržovali úhrady plateb stravného a školného ve stanoveném termínu, tj. do 15. dne příslušného měsíce. Opakované pozdní úhrady jsou porušováním Školního řádu a z toho vyplývající možnosti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání. Včasnými úhradami respektujete běžná pravidla a nekomplikujete tak následné zpracování a zaúčtování plateb.
Pokud zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů!)