Vážení rodiče nově přijatých dětí

z důvodu dosud neukončeného přijímacího řízení, ze kterého vyplývá vyšší počet následně přijímaných dětí, odkládám informativní schůzku na konec srpna. O konkrétním termínu budete v dostatečném časovém
předstihu informováni zde na webových stránkách a na vašich e-mailových adresách.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Hana Lashinová, ředitelka MŠ