Stanovení výše školného pro šk. rok 2021/22

Na základě výpočtu stanovuji výši školného na nový šk. rok 2021/22 na částku 550,- Kč.

Školné platí všechny děti narozené po 31.8.2016.

Prominutí úplaty za školné lze žádat na základě potvrzení o přiznání sociálních dávek u ředitelky MŠ.

Mgr. Hana Lashinová, ředitelka MŠ

 

Výpočet výše školného 2021-2022