Školní rok 2017/2018

VÁŽENÍ RODIČE,

v pondělí 4.9.2017 začíná nový školní rok. Přejeme Vašim dětem, samozřejmě i Vám, jeho úspěšné a spokojené zahájení.

Seznamy s rozmístěním dětí do jednotlivých tříd jsou na venkovních dveřích vestibulu A. Pro Vaši snadnější orientaci jsou na dveřích nalepeny dle skutečného prostorového umístění třídy Vašeho dítěte.